Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zwitserse frank" in Engels

De munteenheid in Zwitserland is de Zwitserse frank.
The currency in Switzerland is the Swiss franc.
De Zwitserse frank is aan den euro gekoppeld.
The Swiss franc is pegged to the euro.
Prijs valuta in Zwitserse frank (CHF):
Prize currency in Swiss franc (CHF):
Een Zwitserse Frank is 100 centimes waard, ook wel bekend als Rappen in het Duits en Centesimo in het Italiaans.
One Swiss Franc is worth 100 Centimes, also known as Rappen in German and Centesimo in Italian.
Valuta: Zwitserse Frank Amerikaanse Dollars Euro Pond Sterling
Currencies: Swiss Franc US Dollars Euros Pounds Sterling
De eenheidstarieven in dit besluit zijn derhalve uitgedrukt in Zwitserse Frank,
The unit rates contained in this Decision are therefore presented in Swiss Franc,
Als de leden handel willen voeren buiten de groep, schakelen ze over op Zwitserse frank dollar of euro.
When the members want to trade outside of the network, they use again the Swiss franc, the dollars or the euro.
CHF - Zwitserse frank (6)
CHF - Swiss Franc (6)
Paysafecard bied de volgende valuta aan om prepaid kaarten aan te schaffen: EURO, Engelse Pond, Poolse Zloty, Zwitserse Frank, Tsjechiese Koruna, Slowaakse Kroon.
Paysafecard offers the following currencies to buy a prepaid card in: Euro, UK Pound Sterling, Polish Zloty, Swiss Franc, Czech Koruna, Slovakian Koruna.
Door een waardestijging - van met name de Zwitserse frank - tegenover de lokale valuta zijn deze risico's voor een deel ook werkelijkheid geworden.
With the subsequent appreciation in particular of the Swiss Franc against the local currencies, those risks have partly materialized.
Naar het einde van het jaar toe bleef de Zwitserse frank verder verstevigen tegenover alle belangrijke valuta's, in het licht van een opflakkering van de wereldwijde risico-aversie.
Towards the end of the year, the Swiss franc strengthened further against all major currencies in the face of renewed global risk aversion.
De casino interface is beschikbaar in 12 verschillende talen, en accounts kunnen worden gehouden in USD, Euro, Pond Sterling, de Chinese Yuan, de Canadese Dollar, Chileense Peso en de Zwitserse Frank.
The casino interface is offered in 12 different languages, and accounts may be held in USD, Euro, Pounds Sterling, Chinese Yuan, Canadian Dollar, Chilean Peso, and Swiss Franc.
De Zwitserse Frank is de officiële munteenheid van Zwitserland en Liechtenstein. Het wordt ook gebruikt in het gebied van Campione d'Italia in Italië en in Büsingen am Hochrhein van Duitsland.
The Swiss Franc is the official currency of Switzerland and Liechtenstein. It is also used in the region of Campione d'Italia in Italy as well as in Büsingen am Hochrhein of Germany.
De Zwitserse frank is zo duur geworden (of. de euro zo zwak!?), dat het niet altijd rekenen op de grens om bij te tanken in Diepolsau.
The Swiss franc has become so expensive (or. the euro so weak!?), that it is not always count on crossing the border to refuel in Diepolsau.
Alle naaimachines van BERNINA worden ontwikkeld, ontworpen, als prototype voorbereid en getest bij de fabriek in Steckborn. Ondanks de sterke Zwitserse Frank heeft Hanspeter Ueltschi, achterkleinzoon van de grondlegger van het bedrijf Karl Friedrich Gegauf, geen plannen om deze productielocatie te verlaten.
All BERNINA sewing machines are developed, designed, prepared as prototypes and tested at the plant in Steckborn. Despite the strong Swiss Franc, Hanspeter Ueltschi, great-grandson of the company's founder, Karl Friedrich Gegauf, has no intention of leaving this production site.
BayernLB heeft een analyse van de gevoeligheid van haar financiële prognoses voor wisselkoersschommelingen voor de Amerikaanse dollar, de Zwitserse frank en het pond sterling verstrekt.
BayernLB has provided an analysis of the sensitivity of its financial projections to a variation of the US dollar, Swiss franc and sterling exchange rates.
Waarschijnlijk weten de meeste mensen niet eens wat de waarde van de Zwitserse frank is.
And probably most of the people wouldn't even know the value of a Swiss franc, okay?
Eind 2001 apprecieerde de Zwitserse frank ten opzichte van alle belangrijke munten, inclusief de euro, in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.
In late 2001, the Swiss franc appreciated against all major currencies, including the euro, following the terrorist attacks in the United States on 11 September 2001.
Daarom kondigden de Zwitserse centrale bank en de ECB op 15 oktober gezamenlijk maatregelen aan om de liquiditeit op de geldmarkten voor de korte termijn in Zwitserse frank te verbeteren, waarbij het Eurosysteem zijn tegenpartijen in Zwitserse franken zou financieren via een swapfaciliteit met de Zwitserse centrale bank.
Therefore, on 15 October the Swiss National Bank and the ECB jointly announced measures to improve liquidity in short-term Swiss franc money markets, whereby the Eurosystem would provide its counterparties with Swiss franc funding received via a swap line with the Swiss National Bank.
Ondanks het zijn een Italiaans grondgebied, is Campione Zwitsers voor de douane, zodat is het noodzakelijk daarom om het, het paspoort of de identiteitskaart te bereiken. De wettelijke munt is indifferently Zwitserse frank en euro.
In spite of being an Italian territory, Campione is swiss for the custom, so it is necessary therefore, in order to reach it, the passport or the identity card. Legal currency is indifferently Swiss franc and euro.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 82. Exact: 79. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo