Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "... naar" in Frans

Suggesties

Ik heet... naar Sandy Koufax.
Le prénom... Non, c'est comme Sandy Koufax.
De posterijen sturen een adreswijziging... naar zichzelf.
Le service postal envoie une carte de changement d'adresse... à lui-même.
Mikael verlangt waarschijnlijk... naar herstellende snack.
Mikael est probablement à la recherche d'une collation réparatrice maintenant.
Ik rij niet... naar Broadway.
Je ne conduis pas... directement à Broadway.
Shelagh... Ga naar huis... naar onze eigen kinderen.
Shelagh... Rentre à la maison... auprès de nos propres enfants.
Iedereen is op zoek... naar iets...
Tout le monde cherche quelque chose, quelqu'un.
Of twee keer zo ver... naar het zuiden.
Ou deux fois plus... vers le sud.
Laat ons vooral je niet tegen houden... naar je nieuwe werkplek.
Ne nous laisse pas t'arrêter sur ta lancée vers ton nouveau poste de travail.
Ik denk niet dat ze luistert... naar mij.
Je ne pense pas qu'elle... m'écoutera.
Ik zal wel terug moeten... naar school.
Je suppose que je devrais retourner... à l'école.
Dus als het boek... naar de medische gemeenschap onnozel overkomt... is dit met opzet gedaan.
Si ce livre semble obtus et ne s'est pas adapté à la communauté médicale, ce n'était pas délibéré.
Wat je altijd wilde... naar huis gaan.
Ce que tu as toujours voulu... rentrer à la maison.
Maar ik ben hier omdat ik onderzoek doe... naar een vermissing.
Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'enquête sur...
Hij wil mij naar hem uploaden... naar zijn bewustzijn.
Il veut me télécharger à sa conscience.
Ik weet niet... naar wie ik kijk.
Je ne sais plus... qui j'ai devant moi.
Als lammeren... naar de slacht.
D'agneaux, vers l'abattoir.
Maar Judith... naar de steengroeve en terug, ik...
Mais Judith... aller à la carrière et revenir, je...
Een brief... naar zijn zus.
Une lettre... pour sa soeur.
Kun je John Scotts dossier controleren op verwijzingen... naar Mark Young.
Oui, il faudrait chercher dans les dossiers de John Scott toute référence à Mark Young.
We hebben een spoor... naar een artefact.
On a une piste... sur un artefact.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22927. Exact: 3792. Verstreken tijd: 608 ms.

naar +10k
naar huis +10k
naar boven 9624
naar toe 7141

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo