Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "NL)" in Frans

Suggesties

Proefprojecten vanaf 1995 (NL).
Aux Pays-Bas, projets de démonstration à partir de 1995.
Vice-voorzitters zijn de heren BODFISH (VK) en VAN GELDER (NL).
Ses vice-présidents sont MM. Ken BODFISH (RU) et Wim van GELDER (NL).
NL) met een korte omschrijving in de oorspronkelijke taal.
NL. avec de brèves définitions des concepts en langue originale.
'Leolux produceert in Venlo (NL) designmeubelen op bestelling.
'Leolux fabrique à Venlo (NL) des meubles design sur commande.
Gasunie milieuplan - Aanbevelingen voor de industrie om het energieverbruik bij industriële processen te beperken (NL).
Aux Pays-Bas, plan de la Gasunie pour l'environnement - recommandations de l'industrie pour limiter la consommation d'énergie dans les activités industrielles.
Plaatselijke projecten voor het beheer van de toeristenstroom (NL).
Aux Pays-Bas, initiatives locales de gestion des visiteurs.
Bewaking met behulp van schepen, vliegtuigen en satellieten (NL).
Surveillance à partir de navires, d'avions et de satellites (aux Pays-Bas, par exemple).
Bescherming van natuurreservaten en bossen (IRL, NL).
En Irlande et aux Pays-Bas, réserves naturelles et protection des forêts.
Programma's van beroepsorganisaties om Emas te bevorderen (NL).
Aux Pays-Bas, programmes de promotion de gestion et d'audits écologiques par des associations professionnelles.
Workshop over duurzaam toerisme in 1995 (NL).
Aux Pays-Bas, séminaire sur le tourisme durable organisé en 1995.
Het soort is ontwikkeld door Guido Rouwette (NL).
Cette variété est développé par Guido Rouwette de Valkenburg (NL).
Ook in andere landen wordt gewerkt op basis van deze aanpak, maar in minder sterke mate (D, DK, NL).
L'approche favorisant les compétences de base, génériques et transversales est caractéristique du débat anglo-saxon, bien qu'elle soit présente dans quelques autres pays, mais de manière moins prégnante (DK, D, NL).
Rijk VAN DAM (EDD, NL) merkt op dat de EDD ingenomen is met het voorstel.
M. Rijk van DAM (EDD, NL) rappelle que quelque mois auparavant, le rapport MARKOV sur les temps de repos pour les transporteurs par route a été étudié.
Marieke SANDERS-TEN HOLTE (ELD, NL)
Giovanni FAVA (PSE, I) et Marieke SANDERS-TEN HOLTE (ELDR, NL)
Kathalijne BUITENWEG (GROENEN/EVA, NL)
Gerardo GALEOTE QUECEDO (PPE/DE, ES)
De heer Ulburghs (NL), rapporteur.
Ulburghs (NI), rapporteur.
Joost LAGENDIJK (GROENEN/EVA, NL)
Jean-Marie Cavada (ADLE) : président de la commission des Libertés civiles;
De heer Ulburghs (NL).
M. Ulburghs (NI).
Kathalijne BUITENWEG (GROENEN/EVA, NL)
M. Terence WYNN (PSE, UK)
Kathalijne BUITENWEG (GROENEN/EVA, NL)
Rapport Giles CHICHESTER (PPE-DE, UK)
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2385. Exact: 2385. Verstreken tijd: 131 ms.

nl 5272

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo