Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: aangeboden door
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aangeboden" in Frans

Suggesties

Deze gratis transfer service wordt aangeboden tussen 9u00-22u00.
Ce service de transfert gratuit est offert entre 9h00-22:00.
We werden verwelkomd en kregen betaald elektriciteit aangeboden.
Nous avons été accueillis et a offert l'électricité payé.
Je hebt geen andere opties aangeboden.
Vous ne m'avez rien proposé d'autre.
We hebben een wapenstilstand aangeboden gekregen.
Qui s'en soucie ? On nous a proposé une trêve.
Door m'n bedrijf ontwikkeld en aangeboden aan de marine.
Ma société a développé le concept, l'a présenté à la Marine.
Trekker aangeboden ter EG-typegoedkeuring op:...
Tracteur présenté à la réception CE par type le...
De software wordt aangeboden als flash.
Le logiciel est offert comme base de mémoire flash seulement.
Tenzij ze haar geld hebben aangeboden.
Sauf si ils lui ont offert de l'argent.
De regering heeft een schikking aangeboden.
Le gouvernement t'a proposé de plaider coupable.
De O.v.J heeft een deal aangeboden.
L'assistante du procureur a offert un marché.
De marine heeft geen zitting aangeboden.
Mais la Navy n'a pas proposé d'audience.
Terence heeft E een baan aangeboden.
Eric vient d'en sortir. Terrance lui a offert un job.
Ik heb Xhalax haar leven aangeboden.
J'ai offert à Xhalax sa propre vie.
Pappa heeft Nikita Operations' baan aangeboden.
Papa a offert à Nikita le poste d'Opérations.
Hij heeft me een baan aangeboden.
Je vous demande ça parce qu'il m'a proposé un poste.
En Billy heeft me niets aangeboden.
En plus, Billy ne m'a rien proposé.
De Greiff heeft ons amnestie aangeboden.
De Greiff... nous a offert l'amnistie.
Ik heb een jaarcontract aangeboden gekregen.
On m'a proposé un contrat à l'année.
Donald Vinson... heeft zijn diensten aangeboden.
Donald Vinson... a offert ses services pour l'affaire...
De eerste EER-overeenkomst werd aan de EVA-landen aangeboden.
Le premier accord EEE a été proposé aux pays de l'AELE.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11428. Exact: 11428. Verstreken tijd: 137 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo