Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: beroepsmatig gebruik
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beroepsmatig" in Frans

professionnel
professionnellement

Suggesties

Dit is niet persoonlijk, maar beroepsmatig.
Ce n'est pas personnel, c'est professionnel.
Geloof me, ik ben alleen beroepsmatig geïnteresseerd.
Croyez-moi, mon intérêt est purement professionnel.
Ik denk niet dat het de bedoeling van de rapporteur was om mensen verantwoordelijkheden te geven waarvoor zij niet beroepsmatig zijn opgeleid.
Je ne crois pas que le rapporteur ait voulu qu'il en soit ainsi, à savoir que des personnes soient investies de responsabilités pour lesquelles elles n'ont pas été formées professionnellement.
Ik denk niet dat het de bedoeling van de rapporteur was om mensen verantwoordelijkheden te geven waarvoor zij niet beroepsmatig zijn opgeleid.
Je ne crois pas que le rapporteur ait voulu qu'il en soit ainsi, à savoir que des personnes soient investies de r es ponsabilités pour lesquelles elles n'ont pas été formées professionnellement.
Voor alle duidelijkheid, beroepsmatig geef ik geen advies meer.
Juste pour être claire, je ne conseil plus professionnellement.
Ik zie dat je, beroepsmatig, voor Bill zorgt.
Je te vois prendre soin de Bill professionnellement.
Ik ben beroepsmatig niet in de positie om betrokken te worden in bekvechten.
Bon... Ce n'est pas à moi, professionnellement, de me mêler des disputes.
Ik had een verhouding die me beroepsmatig in gevaar heeft gebracht.
J'ai eu une relation qui m'a compromis professionnellement.
Ik dacht dat het beroepsmatig was.
Je croyais que tu étais professionnel.
Deze waarden zijn circa 200 à 5000 keer lager dan de in Frankrijk aanbevolen blootstellingsgrenswaarden voor beroepsmatig blootgestelde personen.
Ces valeurs sont environ 200 à 5000 fois inférieures aux valeurs limites d'exposition recommandées en France pour les personnes professionnellement exposées.
De maatschappij is volop in ontwikkeling, en er gaat geen dag voorbij zonder dat vrouwen zich beroepsmatig of anderszins onderscheiden.
La société est en pleine évolution, et il n'est pas un jour qui passe sans que les femmes ne se distinguent professionnellement ou autrement.
doel van de dagtochten: persoonlijk, beroepsmatig;
le motif des visites à la journée: privé, professionnel;
de genetische schade bij mensen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan kankerverwekkende produkten;
des dommages génétiques produits chez des personnes exposées professionnellement à des agents cancérogènes;
203 - zaamheden niet beroepsmatig uitoefent maar als amateur (hobbyist), kan hij zijn materiaal of uitrustingskosten niet op zijn inkomen in mindering brengen.
B. Si l'artiste n'est pas reconnu comme professionnel, si le percepteur considère qu'il exerce son travail artistique à titre d'amateur (hobbyist), il ne peut soustraire ses dépenses en matériel ou en équipement de ses revenus.
Verkoop, aankoop of aflevering aan de inschrijver van effecten, door een beroepsmatig optredend tussenpersoon.
Vente, achat ou délivrance au souscripteur de titres effectués à l'inter-vent ion d'un intermédiaire professionnel.
Daarom is het zo belangrijk dat ondernemers en werknemers ervoor zorgen dat ze hun bekwaamheden verder ontwikkelen, hun vaardigheden vergroten en zich beroepsmatig verbeteren.
C'est pourquoi il est si important que les entreprises et leurs employés veillent à mettre à jour leurs capacités, à améliorer leurs compétences et à se développer professionnellement.
beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur invoert in, respectievelijk uitvoert uit een lidstaat.
importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État membre,
Wat ik tegen je ga zeggen is louter beroepsmatig als arts en als je zakenpartner.
Ce que je vais dire est purement professionnel en tant que médecin - et partenaire.
Uit beroepsmatig en uit persoonlijk oogpunt zijn dit zowel voor mij als voor de andere leden van deze Commissie bijzonder moeilijke momenten.
Ce sont des moments très éprouvants pour moi et pour les autres membres de cette Commission, du point de vue professionnel et personnel.
beroepsmatig apparatuur in een lidstaat invoert;
ou qui importe ces équipements dans un État membre à titre professionnel.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 319. Exact: 319. Verstreken tijd: 102 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo