Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "epoxy" in Frans

époxy
époxyde
époxydiques
époxy-alcools
De rekken zijn van geborsteld en gepolijst met transparante lagen epoxy afwerkingen.
Les racks sont brossées et polies avec couches transparentes de finitions époxy.
De vloeren zijn hier van blauwe epoxy.
Les sols sont en époxy bleu.
Een epoxy, die gebruikt wordt om plastic te binden.
Un époxyde qui sert à coller les plastiques.
Actief amino-hydrogeen, epoxy, hydroxylapatiet en silicium.
Hydrogène amine actif, époxyde, hydroxyapatite et silice.
Luidspreker met Led ingebouwde ABS verbrand, steel en voet in gelakt staal met epoxy poeder.
Haut-parleur avec Led intégré en ABS brûlé, de la tige et base en acier peint avec poudres époxydiques.
Een harde positieve replica kan met epoxy gemaakt worden.
Une réplique positive dure peut être produite en époxy.
BPA wordt ook gevonden in de epoxy harsen gebruikt om metalen conservenblikken lijn.
Le BPA est également trouvé dans les résines époxy utilisées pour la ligne boîtes de conserve métalliques.
Toepassing van de epoxy vloeren, garage vloer verf en technische nivellering, volgens de industriële normen.
Application de revêtements de sol époxy, peinture plancher du garage et le nivellement technique, selon les normes de l'industrie.
Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent
Microcapsules de colle époxy à deux composants, dispersée dans un solvant
Bel ons nu om te weten over onze epoxy vloeren dienst in Adelaide.
Appelez-nous maintenant de savoir sur notre service de revêtements de sol en époxy à Adélaïde.
Zeer scherpe, korte fijne punten en een superieure afwerking, anti-magnetisch anti-zuur roestvrij staal met ESD epoxy coating.
Très pointues, courtes pointes fines et finition supérieure, en acier inoxydable antimagnétique et antiacide avec revêtement époxy ESD.
Nick, ik zei je om geen epoxy te gebruiken.
Nick, je t'ai dit de ne pas utiliser d'époxyde.
Zwart glimmend ziet de MONOLITH er in zijn epoxy coating uit.
Le MONOLITHE se présente en noir brillant avec son revêtement en époxy.
Gebouwd van epoxy en de kern, zal het...
Construit en époxy et le noyau, il sera...
Zorg ervoor dat u de aanwijzingen te lezen voor de epoxy die u gebruikt.
Assurez-vous de lire les instructions pour l'époxy que vous utilisez.
Laagdiktekam in verhardaluminium en geverniste epoxy meet de laagdikte van natte film van25 µm tot 2000 µm.
Jauge peigne en aluminium durci et vernis époxy mesurant l'épaisseur de films humides de 25 µm à 2000 µm.
Ontworpen om op te zwellen en te verzachten van geharde epoxy, polyurethaan en andere harsen en stellen hun verwijdering uit de meeste ondergronden.
Conçu pour gonfler et ramollir époxy durcie, polyuréthane et autres résines et permettre leur retrait de la plupart des substrats.
Snelle Ocean Sailing is de juiste term voor de beroemde architect Marc Lombard ontworpen boot varen in epoxy multiplex constructie met Bikiel- en water ballast technologie.
Fast Ocean Sailing est le terme approprié pour la voile célèbre architecte Marc Lombard conçue dans la construction de bateaux en contre-plaqué époxy avec Bikiel- et technologies de l'eau de ballast.
Gemakkelijk te gebruiken, twee-componenten epoxy hars systeem (hars en harder).
Simple d'utilisation, le système de résine époxy à deux composants (résine et durcisseur).
Zeker zou dit ook met andere staafmagneten werken, bijv. S-06-13-N. De magneten met epoxy beschermlaag hebben weliswaar het voordeel dat men zich over corrosie minder zorgen moet maken.
D'autres cylindres magnétiques feront également l'affaire, comme par exemple le S-06-13-N. Les aimants avec revêtement en époxy ont toutefois l'avantage que l'on a moins à s'inquiéter de la corrosion.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 117. Exact: 117. Verstreken tijd: 90 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo