Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gebaar van ons" in Frans

De dagvaarding is een vriendelijk gebaar van ons.
La citation est une courtoisie professionnelle.
De dagvaarding is een vriendelijk gebaar van ons.
C'est de la courtoisie professionnelle.
Hij wil een gebaar van ons.
Mais on doit assurer.
Laten wij degenen die ginder op een hoopgevend gebaar van ons wachten, niet teleurstellen.
Ne décevons pas ceux qui, là-bas, attendent un geste d'espoir de notre part.
Zou u genoegen nemen met zo'n gebaar van ons?

Andere resultaten

Een gebaar van u kan ons dichter bij het gezin brengen.
Un geste de votre part pourrait nous rapprocher de la famille.
Een positief gebaar van Rusland zou ons in staat stellen door te gaan met de luchtvaarttop, die gepland isin november in Moskou, waar het enorme potentieel voor samenwerking binnen deze sector in kaart gebracht zal worden.
Un geste positif de la Russie nous permettrait d'aller de l'avant avec le sommet sur l'aviation, prévu pour novembre à Moscou, afin d'identifier l'énorme potentiel de coopération dans ce secteur.
Het gebaar dat van ons gevraagd wordt is een politiek gebaar, dat wil zeggen het nemen van directe, volledige politieke verantwoordelijkheid voor het vredesproces in het Midden-Oosten.
Le geste que l'on nous demande est un geste politique, c'est-à-dire l'engagement direct, total, de notre responsabilité politique dans le processus de paix au Moyen-Orient.
En nu, als bewijs van ons gebaar...
Et maintenant, comme preuve de notre brillante réussite,
Als een gebaar van goed vertrouwen...
Peut être comme un geste de bonne foi...
Eddies gebaar van gastvrijheid aan de senator.
Eddie I'avait probablement offerte au sénateur comme un geste d'hospitaIité.
Een motorhelm is echt een gebaar van liefde.
Bien, rien n'indique "je t'aime" comme un casque de moto.
Het is een gebaar van goede wil.
C'est une geste de bonne volonté.
Het was een mooi gebaar van haar baas.
Et c'était un beau geste de la part de son patron.
Zelfs drie feeën, als gebaar van vrede en goede wil.
Y compris un trio de fées messagères de la paix et l'amitié.
Dit gebaar van transparantie zal je niet de nodige stemmen opleveren.
Ce geste de transparence ne vous apportera pas les voies dont vous avez besoin.
Een klein gebaar van onze goodwill.
Un gage de notre bonne volonté.
Een gebaar van welwillendheid... waarvan ik hoop dat jullie dat niet vergeten.
Pour prouver ma bonne foie, ce que vous n'oublierais pas le moment venu.
Een gebaar van mijn hand en jullie zijn dood.
Je lève la main et vous êtes morts.
Dat was een gebaar van vertrouwen in mij en wordt zeer gewaardeerd.
C'est une grande marque de confiance et je t'en sais gré, Claude.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2114. Exact: 5. Verstreken tijd: 337 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo