Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gokautomaat" in Frans

Las vegas casino's bieden een specifieke gokautomaat.
Les casinos de Las Vegas offrent une machine à sous spécifique.
Ja. Ze had hem gewonnen met een gokautomaat.
Elle l'avait gagnée à la machine à sous.
Een paar jaar later de Mills Novelty Co introduceerde een nieuwere versie van gokautomaat.
Quelques années plus tard Mills Novelty Co a introduit une plus nouvelle version de machine à sous.
Het was Ronald Dale Harris, een voormalig gokautomaat programmeur, die wist dat de pseudo-RNG-code en zaad waarden.
C'était Ronald Dale Harris, un ancien programmeur de machine à sous, qui savait le code de RNG pseudo et les valeurs de graine.
Deze gokautomaat featured de alom erkende fruit symbolen, die de originele speelkaarten vervangen.
Cette machine à sous en vedette les symboles de fruits largement reconnu, qui a remplacé les cartes à jouer original.
De progressieve jackpot bij Titan Poker's beroemdste gokautomaat - Beach Life - heeft overtroffen de $ 2.000.000 mark.
Le jackpot progressif au plus célèbre machine à sous de Titan Poker - Beach Life - a dépassé la barre des 2 millions de dollars.
De term betekent clustering Hand betalen een uitbetaling gemaakt door een fruitautomaat tot gouden kooi, in plaats van de gokautomaat.
Pour désigner un paiement fait par une fente ou de la cage attendant, plutôt que la machine à sous le terme de rémunération des mains est utilisée.
U bent het minst geneigd om te winnen bij een gokautomaat.
Vous devez gagner le moins probablement à une machine à sous.
De Auto Play mode maakt de Toy Factory de ultieme gokautomaat.
Le mode de Jeu D'auto rend l'Aristocrate la machine à sous ultime.
Geen casino games zijn populairder dan rt de eerbiedwaardige gokautomaat.
Jeux de casino sont plus populaires que rt la machine à sous vénérable.
Een uitbetaling van een sleuf begeleider of kooi, in plaats van de gokautomaat is Hand pay.
Un paiement fait par un gardien de fente ou une cage, plutôt que la machine à sous est la paie de Mains.
Het wijzigen van de uitbetalingspercentage na een gokautomaat is gelegd op de gaming vloer vereist een fysieke swap van de software.
En changeant le pourcentage de paiement après qu'une machine à sous a été placée au plancher jouant exige un échange physique du logiciel.
De kastelen verliezer zon in januari. gokautomaat pa Mohegan Sun online speelautomaten. aftomen tapper.
Les châteaux soleil perdant en Janvier. machine à sous de soleil pa Mohegan en ligne slots. débrider Tapper.
Video Poker is gewoon een combinatie van twee populaire vormen van gokken: de gokautomaat met het pokerspel.
Video Poker est tout simplement une combinaison de deux formes populaires du jeu: la machine à sous avec le jeu de poker.
Eng speelautomaten een 5-reel, 25 winlijn gokautomaat (pokie) met een horror-thema.
Effrayant Machines à sous est un 5-bobine, 25 Machine à sous du payline (pokie) avec un thème d'horreur.
Fysieke swap van de software is nodig voor het veranderen van de pay-out percentage na een gokautomaat is gelegd op de gaming verdieping.
L'échange physique du logiciel est nécessaire pour changer le pourcentage de paiement après qu'une machine à sous a été placée au plancher jouant.
Farao's sleuf. HET SPEL. Farao's gokautomaat biedt authentieke casino geluidseffecten en graphics.
La fente de pharaon. LE JEU. La machine à sous de pharaon offre des effets sonores de casino authentiques et des graphiques.
HOE TE SPELEN. Kies de gokautomaat die u wilt afspelen.
COMMENT JOUER. Choisissez la machine à sous que vous voulez jouer.
Fruit Machine Trek de hendel op deze gokautomaat en win een...
Fruit Machine Tirez le levier sur cette machine à sous et...
De credits zal bij je blijven, zelfs nadat u opgehouden te spelen, zei dat je zal altijd veel plezier op je te wachten met deze uitzonderlijke gokautomaat.
Les crédits restent avec vous, même après avoir cessé de jouer, a dit que vous aurez toujours du plaisir en attente sur vous avec cette machine à sous exceptionnelle.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75. Exact: 75. Verstreken tijd: 145 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo