Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "online bankieren" in Frans

Zoek online bankieren in: Definitie Synoniemen
banque en ligne
Gefeliciteerd! U heeft online bankieren via OFX correct geconfigureerd.
Félicitations! Vous avez initialisé avec succès votre banque pour la banque en ligne en utilisant OFX.
Waarom kijk je eens niet op onze online bankieren.
Pourquoi tu ne vas pas sur notre banque en ligne.
Selecteer invoegtoepassing voor online bankieren
Sélectionner une extension pour la banque en ligne
Online bankieren is waar het heen gaat.
Het is een dienst met toegevoegde waarde die cliënten die van online bankieren gebruik maken een gemakkelijke betalingsoplossing biedt bij het online winkelen.
Il s'agit d'un service à valeur ajoutée qui offrira aux clients utilisant des services de banque en ligne une solution de paiement simple pour faire des achats sur Internet.
De bank heeft andere belangrijke deelnemingen in Aukenni (een houdstermaatschappij van beveiligingssleutels voor online bankieren; 20 %) en in Reiknistofa bankanna (het datacentrum van de IJslandse banken, RB; 18,05 %).
Elle détient également des participations majeures dans Aukenni (société holding gérant des clés de sécurité pour les activités bancaires en ligne; 20 %) et Reiknistofa bankanna (le centre de données des banques islandaises, RB; 18,05 %).
Met name in geval van online bankieren lijken aanbieders van betalingsdiensten dergelijk bewijs moeilijk te kunnen leveren aangezien de uitvoering van deze verrichtingen op particuliere pc's kan plaatsvinden, die zich aan het controlegebied van de aanbieder van betalingsdiensten onttrekken.
S'agissant plus particulièrement de transactions bancaires en ligne, il semble que les prestataires de services de paiement aient des difficultés à fournir ces preuves dans la mesure où ces transactions peuvent être réalisées à partir de PC qui sortent de leur champ de contrôle.
Kosteloosheid is essentieel voor startende kleine en middelgrote ondernemingen.Veilig online bankieren maakt het makkelijker om met een onderneming te beginnen.
La gratuité est essentielle pour les nouvelles PME. L'identication via les services de banque en ligne simplie le démarrage tout en orant une grande sécurité.
Rekening beheerd bij een Banken zijn meestal bekend onder een uniek nummer of rekening nummer. Voer dat hier in a.u.b. KMyMoney gebruikt dit nummer nog beperkt bij online bankieren.
Les comptes gérés par un établissement sont généralement référencés par un numéro unique que l'on appelle le numéro de compte. Entrez ce numéro ici. KMyMoney utilise actuellement ce numéro uniquement pour certaines fonctions des services bancaires en ligne.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9. Exact: 9. Verstreken tijd: 27 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo