Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "proffesionele" in Frans

Oké, het geval is dat dit een proffesionele school is, en...
Mais c'est une école professionnelle, et...
Dus ze is een proffesionele burgerrecht activiste.
Donc c'est une professionnelle des droits civiques.
Maar laat me je een les geven in proffesionele journalisme.
Mais je vais vous donner une leçon de journalisme professionnel.
Misschien is het jou kans om een proffesionele kindactrice te worden.
C'est peut-être une chance de devenir actrice enfant professionnelle.
De manager had wat proffesionele hulp nodig.
La manager avait besoin de l'assistance d'un pro !
Hoe had ik dat moeten weten, dat ze een proffesionele softball ploeg zijn?
Je ne savais pas que c'était des pros du softball.
Hoe had ik dat moeten weten, dat ze een proffesionele softball ploeg zijn?
Comment j'étais censé savoir qu'elles étaient des pros de la balle molle?
Een werknemer van een proffesionele bakker?
Une employée de pâtisserie ?
Waarom zou een proffesionele chef vals spelen?
Pourquoi un chef professionnel tricherait ?
Maar laat me eerst mijn vervelende proffesionele lezing afmaken.
Laissez-moi finir mon ennuyeuse leçon.
- Goed. Daarom zeg ik dat je hem gewoon moet snoeien met zo'n proffesionele tuinschaar.
Vrai. c'est pourquoi je dis que tu vas juste devoir le pirater avec des trucs de jardiniers professionnels
Ze hebben me iets gegeven waarvan ik denk dat het me een waardevol inzicht... geeft in de verschillende soorten etnische verhoudingen... die onderdeel vormen van de vele dingen die ik probeer te onderzoeken... als lid van de proffesionele media.
Ils m'ont donné ce que je pense être un excellent aperçu des différents modèles de relations inter-ethniques, lesquelles font partie de ce que j'essaye d'analyser en tant que professionnelle des médias.
Zij hebben enkele proffesionele onderzoeken gedaan.
Uiteraard binnen de proffesionele grenzen, natuurlijk.
Sur le plan professionel, bien sûr.
Indien 1 van je de andere spelersnog een proffesionele ramp, een persoonlijke pijn of een drugsverslaving heeft... ...twijfel dan niet om te bellen.
Si un autre de vos joueurs ne trouve plus le fond du filet, a des problèmes personnels ou de drogue, appelez-nous.
Proffesionele kunstenaars vinden Deep Throat misschien niet hoogstaand genoeg om te verdedigen.
Les artistes professionnels ne trouvent peut-être pas que Gorge profonde est une œuvre d'art digne d'être défendue,
HET PRODUCEREN DUURDE VIER JAAR, 130 VERSCHILLENDE LOCATIES... HONDERDEN PROFFESIONELE MENSEN.
Quatre ans de travail, 130 endroits, 3 pays, des centaines de professionnels

Andere resultaten

Professionele verlichting van hittegevoelige objecten en displays.
Pour un éclairage professionnel d'objets et d'affichages sensibles à la chaleur.
Professionele producten vragen om een professionele ondersteuning.
Des produits professionnels ont besoin d'une assistance professionnelle.
De prestaties van oefenbedrijven worden geëvalueerd door professionele ondernemers.
Des chefs d'entreprise évaluent les résultats des entreprises d'entraînement.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7793. Exact: 17. Verstreken tijd: 377 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo