Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "schimmel op de muren" in Frans

Blijf uit de buurt van de schimmel op de muren.
On doit éviter la moisissure sur les murs.
Het laatste appartement... had hij zo verhuurd, al waren het leidingwerk en de verwarming kapot... en zat er schimmel op de muren.
Le dernier appartement, la plomberie était à refaire, le chauffage en panne et il y avait des moisissures.

Andere resultaten

Er komt schimmel door de muren, vocht door de ramen...
Ces murs moisis, cet air humide. Sarah, allumez le feu !
Waarschijnlijk vocht/ schimmel in één van de muren in de kleine ruimte.
Probablement de l'humidité / moule dans un des murs dans la petite salle.
Ik heb ooit ergens gewoond waar de muren zwart waren van de schimmel.
Après mon premier mariage, j'avais un appartement moisi comme...
De schimmel in uw leidingen en asbest in de muren.
Et l'amiante dans vos murs.
Er zit schimmel op de Bologna.
Y'a des moisissures sur la sauce.
Niemand staat te springen om zwarte schimmel op te ruimen.
Personne ne clame pour nettoyer la moisissure.
Er zit schimmel op de plint.
Il y a du moisi sur la plinthe.
Ik ben zoals een schimmel op oude kaas.
Je suis comme la moisissure sur le vieux fromage.
De antibacteriele substansie zit in het vocht waar de schimmel op groeit.
L'agent antibactérien est libéré dans le liquide dans lequel se développe la moisissure.
En ik zou die schimmel op uw kin wegdoen.
A votre place, j'enlèverais cette moisissure sur le menton.
Schimmel op een golfbaan is niet goed.
C'est mauvais un champignon sur un terrain de golf.
Tekenen van vermoeidheid zijn dode volwassen dieren en schimmel op het substraat.
Les signes d'épuisement prennent la forme de la présence d'adultes morts et de moisissures sur le substrat.
We vonden een schimmel op het slachtoffer... genaamd Aspergillus ustus.
Nous avons trouvé une moisissure sur la victime appelée Aspergillus ustus.
Ik heb hier de laatste foto van ons vieren en er zit schimmel op.
Je suis en train de regarder la dernière photo de nous quatre et je dois te dire qu'elle est moisie.
We zagen schimmel op de microscooplenzen.
Nous avons vu toutes sortes d'équipements dont on avait fait don.
De schimmel op je tenen komt weer terug.
Bon. Votre champignon est revenu.
Helaas, een badkamer had een raam van wat je niet openen kan, voor deze reden ook schimmel op het plafond (in beide badkamers is).
Malheureusement, une salle de bain avait une fenêtre de ce que vous ne pouviez pas ouvrir, pour cette raison aussi la moisissure sur le plafond (dans les deux salles de bains).
Ik heb hier de laatste foto van ons vieren en er zit schimmel op.
Je regarde la dernière photo de nous quatre, elle est moisie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2683. Exact: 2. Verstreken tijd: 996 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo