Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stedelijke gebieden" in Frans

milieu urbain
zone urbaine
zones urbanisées
zones urbaines régions urbaines villes
agglomérations urbaines
centres urbains
zones métropolitaines
citadines
Van elke drie Europeanen leven er twee in stedelijke gebieden.
Deux européens sur trois vivent en milieu urbain.
Een meerderheid van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden.
On constate que la grande majorité de la population européenne habite en zone urbaine.
In stedelijke gebieden is behoefte aan duurzaam vervoer.
Les transports doivent être durables en zone urbaine.
Voor buurtwinkels in stedelijke gebieden wordt eenzelfde aanpak bestudeerd.
Une démarche similaire est étudiée pour le commerce de proximité dans les zones urbaines.
Speciaal op stedelijke gebieden gerichte programma's kunnen zeer verschillend zijn.
Les programmes ciblés sur les zones urbaines peuvent prendre plusieurs formes différentes.
D sensibilisering van marginalen en kansarme groepen in stedelijke gebieden.
D sensibilisation des marginaux et des groupes défavorisés dans les milieux urbains.
Een sterkere ondersteuning van stedelijke gebieden is wenselijk.
Il est souhaitable de renforcer l'aide aux zones urbaines.
Zipcar parkeert auto's in heel dichtbevolkte stedelijke gebieden.
Avec Zipcar, nous garons des voitures dans des zones urbaines denses.
De meeste landen hebben zeer dichtbevolkte stedelijke gebieden.
La plupart des pays comptent des zones urbaines très peuplées.
Vervoer is een fundamenteel probleem in stedelijke gebieden.
Le transport est un problème fondamental dans les zones urbaines.
Er wordt voorrang gegeven aan stedelijke gebieden in regio's van doelstelling 1.
La priorité sera accordée aux zones urbaines dans des villes situées dans des régions d'objectif 1.
Zij moeten een voorbeeld functie hebben voor andere stedelijke gebieden met soortgelijke problemen.
Ils devront avoir un caractère démonstratif et pouvoir servir d'exemple pour d'autres zones urbaines confrontées à des problèmes analogues.
70 % van de bevolking woont in stedelijke gebieden.
Au total, 70 % de la population est concentrée dans les zones urbaines.
De stedelijke gebieden in de Europese Unie hebben bepaalde problemen en kenmerken gemeen.
Les zones urbaines à travers l'Union européenne rencontrent les mêmes défis et partagent des caractéristiques semblables.
Vele steden in minder ontwikkelde regio's en in verval geraakte stedelijke gebieden streven naar economische groei.
De nombreuses villes des régions moins développées ainsi que des zones urbaines en déclin aspirent à un développement économique.
In de loop van het project zal een aantal stedelijke gebieden en plattelandsgebieden nieuw leven worden ingeblazen.
Plusieurs zones rurales et urbaines seront réhabilitées dans le cadre du projet.
De handel en de renovatie van stedelijke gebieden.
Le commerce et la réhabilitation des zones urbaines.
In de meeste stedelijke gebieden is er een duidelijk tekort aan woningen, met name betaalbare buis vesting van een redelijke kwaliteit.
La plupart des zones urbaines souffrent d'une importante pénurie de logements, notamment lorsqu'il s'agit d'habitat d'assez bonne qualité, mais au coût non excessif.
Maar de bevolking vergrijst, omdat veel jongeren verhuizen naar de stedelijke gebieden; degenen die blijven hebben geen universitair diploma en missen vaardigheden.
Cependant, la population vieillit, car de nombreux jeunes s'installent dans les zones urbaines et ceux qui restent n'ont pas été à l'université et ne sont pas suffisamment qualifiés.
De stedelijke gebieden vormen het hart van een vruchtbaar cohesiebeleid.
«Les zones urbaines sont au cœur d'une politique de cohésion fructueuse.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1515. Exact: 1515. Verstreken tijd: 135 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo