Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verjaardagscadeau" in Frans

Zoek verjaardagscadeau in: Definitie Synoniemen
cadeau d'anniversaire
cadeaux d'anniversaire

Suggesties

Nu dat is een mooi verjaardagscadeau.
Cependant c'est un joli cadeau d'anniversaire.
Ik wil bezig met Summers verjaardagscadeau.
On va devoir réfléchir sur le cadeau d'anniversaire de Summer.
De reden dat niemand je verjaardagscadeau kan verpesten dit jaar is... dit.
La raison pour laquelle personne ne peut ruiner tes cadeaux d'anniversaire cette année c'est... ça.
Ik ga Kirsten haar verjaardagscadeau halen.
J'allais juste chercher le cadeau d'anniversaire de Kirsten.
Dus je steelt gewoon Brookes verjaardagscadeau.
Tu voles le cadeau d'anniversaire de Brooke.
Niet gek... voor een verjaardagscadeau.
Pas mal... pour un cadeau d'anniversaire.
Dat zou een geweldig verjaardagscadeau zijn.
Ce serait un super cadeau d'anniversaire.
Dat is mijn verjaardagscadeau over vijf jaar.
Ce sera mon cadeau d'anniversaire dans 5 ans.
Het beste verjaardagscadeau is dat je papa ooit kon geven...
Le meilleur cadeau d'anniversaire de mariage que tu pouvais offrir à papa.
Maar ik zou misschien willen praten over mijn... verjaardagscadeau aan mezelf.
Mais j'aimerais, peut-être parler de mon... cadeau d'anniversaire à moi-même.
'Je verjaardagscadeau aan jezelf? '
"Ton cadeau d'anniversaire à toi-même ?"
Ik hoop dat jij jouw verjaardagscadeau leuk vond.
J'espère que le cadeau d'anniversaire t'a plu.
Een verjaardagscadeau van mijn moeder, omdat ze graag dingen geeft die ik haat.
C'est un cadeau d'anniversaire de ma mère parce qu'elle adore m'offrir des trucs que je déteste.
Heeft je oom je gezegend met een verjaardagscadeau?
- Est-ce que ton oncle t'a béni avec un cadeau d'anniversaire ?
Hij was een verjaardagscadeau toen ik 7 werd.
C'était mon cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 7 ans.
Nou, je hebt het verjaardagscadeau naar een hoger niveau getild.
C'est officiel, tu as mis la barre du cadeau d'anniversaire très haut.
De man buiten moet weten wie hij moet bellen voor het verjaardagscadeau.
L'homme dehors doit savoir qui appeler pour le cadeau d'anniversaire.
Dit telt als m'n kerstcadeau en m'n verjaardagscadeau.
Ça couvre Noël, mon cadeau d'anniversaire.
Hij wil het... ons verjaardagscadeau.
Il le veut notre cadeau d'anniversaire.
Neem je m'n verjaardagscadeau niet aan?
Tu ne peux pas accepter un cadeau d'anniversaire ?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 233. Exact: 233. Verstreken tijd: 69 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo