Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: buiten zinnen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zinnen" in Frans

Suggesties

152
Deze korte woorden kunnen worden gecontracteerd samen om zinnen.
Ces mots courts peuvent être contractées ensemble pour faire des phrases.
Watergate was twee zinnen over een inbraak.
Watergate c'était deux phrases à propos d'un cambriolage.
Misschien is hij bij zinnen gekomen.
Il est peut-être revenu à la raison.
Gelukkig dat je eindelijk bij zinnen komt.
Contente que tu reviennes à la raison.
Kijk, hier heb je twee zinnen en daar zit een blad overheen geplakt.
Vous voyez, la, il y a eu 2 lignes, et après, il y a eu une feuille collee par-dessus.
Om mensen zoals jij die zulke zinnen gebruiken.
À cause de gens comme vous qui utilisent ce genre de phrases.
Ik vond dit en andere zinnen in Mr.
Je l'ai trouvé avec d'autres phrases et expressions... dans le livre de M.
Leer essentiële zinnen van een moedertaalspreker.
Apprenez des phrases essentielles avec un locuteur authentique.
Probeer ook andere woorden en zinnen uit.
Essayez d'afficher d'autres mots et d'autre phrases également.
Je weet dat ik prima mijn eigen zinnen...
Tu sais, je peux finir mes... phrases.
Als Carol het over huwelijk heeft zinnen afmaken.
Quand Carol dit mariage... phrases de l'autre.
Produktie van een tweetalig handboek met vakgerichte woorden, termen, zinnen.
La rédaction d'un glossaire bilingue de mots, de termes et de phrases spécifiques.
Enkele zinnen in de handleiding zijn een combinatie van twee of meer standaardzinnen en hebben een gecombineerd nummer.
Certaines phrases, toutefois, sont une combinaison de deux phrases standards ou plus; des numéros combinés leur ont donc été affectés.
Gebruik in dergelijke gevallen zinnen 21207, 21209 en 21227.
Dans ce cas, sélectionnez les phrases 21207, 21209 et 21227.
Hij zeurt, maakt z'n zinnen niet af...
Il geint, il ne finit pas ses phrases...
Je mag zo naar adem happen en twee zinnen zeggen.
Et tu vas prononcer deux phrases.
Ik zou dat in enkele zinnen kunnen samenvatten.
Je pourrais en faire la synthèse en quelques phrases.
Allemaal zinnen die wij al meer dan twintig jaar horen zeggen.
Autant de phrases que nous entendons depuis au moins vingt ans.
Zij kunnen worden samengevat met de zinnen: 1 - Het is totaal onmogelijk.
Ils peuvent se résumer par les phrases: 1 - Il est tout à fait impossible.
Hiervoor zouden tien of meer zinnen nodig kunnen zijn.
Ceci peut demander dix phrases ou plus.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1992. Exact: 1992. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo