Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zinnen" in Frans

Bekijk ook: buiten zinnen
Zoek zinnen in: Definitie Woordenboek Synoniemen
phrases la raison répliques lignes
phrase
expressions
dévolu
des vues
mots
mentions

Suggesties

152
Watergate was twee zinnen over een inbraak.
Watergate c'était deux phrases à propos d'un cambriolage.
Ik vond dit en andere zinnen in Mr.
Je l'ai trouvé avec d'autres phrases et expressions... dans le livre de M.
Alleen de zwarte vlag kan't Noorden bij zinnen brengen en de oorlog beëindigen.
Seul le drapeau noir ramènera le Nord à la raison et finira vite la guerre.
Dankzij m'n werk blijf ik bij zinnen.
Mon art me fait garder la raison.
Ik heb een paar nieuwe zinnen geschreven.
J'ai écrit de nouvelles répliques.
Hoewel, hun ordening vormt geen woorden of zinnen.
Cependant, leur disposition ne forme ni mots ni phrases.
Hoewel jij maar drie zinnen had.
Là, t'avais que 3 phrases.
En ik heb nu de drie zinnen Russisch die ik ken opgebruikt.
Et maintenant, j'ai épuisé les trois phrases en russe que je connaisse.
Dat is één van mijn favoriete zinnen.
C'est l'une de phrases préférées.
Hij kwam hier binnen en sprak twee zinnen.
Il a juste passé la tête ici et balancé 2 phrases.
Deze zinnen, zulke dingen schrijft zij nooit.
Ces phrases - Ce n'est pas du tout elle.
We weten niet hoe de zinnen te lezen.
Nous ne savons pas lire les phrases.
Er zijn natuurlijk een groot aantal zeer eenvoudige zinnen op het Web.
Il y a, bien sûr, beaucoup de phrases très simples sur le web.
Produktie van een tweetalig handboek met vakgerichte woorden, termen, zinnen.
La rédaction d'un glossaire bilingue de mots, de termes et de phrases spécifiques.
Ze maken zelfs elkaars zinnen af.
Ils se finissent même leurs phrases.
Ik wacht tot je weer bij zinnen bent.
Nous en reparlerons quand tu seras revenu à la raison.
Met het oog op de standaardisatie bij het toepassen van de zinnen, mogen de vrije zinnen uitsluitend gebruikt worden als dit absoluut noodzakelijk is.
Pour respecter la normalisation des phrases, les phrases libres doivent être utilisées seulement lorsqu'elles sont absolument indispensables.
Alleen indien deze zinnen niet van toepassing zijn, moet er een keuze gemaakt worden voor een blusstof uit de zinnen 14303/21.
Dans le cas seulement où ces phrases ne sont pas applicables, choisissez au besoin un agent parmi les phrases 14303/21.
En die krachten zinnen me niks.
Je n'aime pas spécialement ces pouvoirs qu'ils ont.
Hij heeft zijn zinnen op het stadhuis gezet.
Eh bien, il a ses yeux fixé sur l'hôtel de ville en premier.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1665. Exact: 1665. Verstreken tijd: 67 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo