Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "abuse" in Nederlands

Suggesties

309
266
153
133
Defending innocent citizens like myself Against police abuse.
Verdediging van onschuldige burgers, zoals ik tegen politie misbruik.
Documenting information involved in suspected abuse.
Het documenteren van informatie die betrokken zijn bij vermoeden van misbruik.
Video surfaced showing shocking abuse committed by CEO Annette Cole.
De opgedoken video beelden tonen schokkende beelden van mishandeling gepleegd door directeur Annette Cole.
I apologize for my erroneous conclusion about abuse.
Ik excuseer me voor mijn onjuiste conclusie over de mishandeling.
Which means the abuse contributed to her death.
Wat betekent dat dit geweld heeft bijgedragen aan haar dood.
Constant verbal abuse Disguised as authority.
Dat verbale geweld onder het mom van autoriteit.
IP addresses that abuse your blog are automatically banned.
IP adressen die misbruik maken van uw blog worden automatisch geweerd.
With this awesome technological discovery comes dramatic potential for significant abuse.
Maar deze geweldige technologische ontdekking gaat gepaard met een enorm potentieel voor ernstig misbruik.
Constant verbal abuse disguised as authority.
Voortdurend verbaal misbruik uit de naam van autoriteit.
Recurrent physical abuse, knowledge he shouldn't have.
Herhaaldelijk fysiek misbruik, wetenschap die hij niet... hoort te hebben.
The extreme abuse conditioned him to shield his father.
Het extreme misbruik, heeft hem geconditioneerd zijn vader te beschermen.
Obviously, such practices could lead to abuse.
Het is duidelijk dat dergelijke praktijken tot misbruik zouden kunnen leiden.
Your abuse of procedure shows a complete...
Je misbruik van de regels laten wel zien dat je totaal...
Those actions will constitute a brazen abuse of executive power.
Deze acties zullen bijdragen tot een breder misbruik van de uitvoerende macht.
Or his physical and mental abuse.
Ook niet op zijn lichamelijke en psychische misbruik.
There was no abuse, actually...
Ze zegt van wel, geen geweld of zo.
There is also organized child abuse.
Er is ook sprake van een georganiseerd misbruik van kinderen.
Domestic abuse, an alcoholic brother.
Huiselijk geweld, 'n broer die zuipt.
Forget the verbal abuse growing up.
Vergeet het verbale geweld toen hij jong was.
That's just excusing abuse, Lieutenant.
Dat is alleen maar een excuus voor mishandeling, Luitenant.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6218. Exact: 6218. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo