Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "come forth" in Nederlands

voortkomen
kom naar voren
voort komen
kom voort
voort te komen
kom te voorschijn
voorschijn komen
voren te komen
kom tevoorschijn
voort gekomen
naar voren komen
uitgegaan
People realize it is NOT of me, but of the Holy Spirit that these gifts come forth.
Mensen beseffen dat het NIET van mij is, maar dat die gaven van de Heilige Geest voortkomen.
Horus, Ra, my warriors, come forth!
Mijn krijgers, kom naar voren!
And more translators shall come forth.
En meer vertalers zullen voort komen.
So wait, though MY answer seems to tarry, it shall come forth.
Dus wacht, hoewel MIJN antwoord lijkt te wachten, het zal voort komen.
I think the truth will come forth.
De waarheid zal naar boven komen.
Yet they have not come forth to contact us.
Toch namen ze geen contact met ons op.
In time all foul things come forth.
Na verloop van tijd komen alle vuile dingen tevoorschijn.
Dude, just come forth, so I can type.
Gast, kom gewoon te voorschijn, zodat ik je kan tikken.
Please come forth, for time is so short now to reach Yisrael.
Alstublieft, kom te voorschijn, want de tijd is zo kort nu om Yisrael te bereiken.
This disclosure will allow us to come forth and explain ourselves to you.
Deze disclosure zal ons in staat stellen naar voren te komen en onszelf aan jullie te verklaren.
Let it come forth into manifestation here and now.
Laat het hier en nu zichtbaar worden.
Let them come forth and bathe in this Light.
Laat hen naar voor treden en baden in dit Licht.
It does come forth by the power of my word.
Het wordt zichtbaar door de macht van mijn woord.
The Seven Mighty Elohim come forth to join our circle at this Throne.
De Zeven Machtige Elohim komen naar voor om toe te treden tot onze cirkel aan deze Troon.
Now we invite 10 Billion Angelic Watchers to come forth.
We nodigen nu 10 Biljoen Engelen-Wakers uit om naar vóór te komen.
I invoke our beloved Goddess Hecate to come forth.
Ik roep onze geliefde Godin Hecate op om naar voren te komen.
Allow your feelings to come forth as you gaze at the range of your experiences.
Laat Je gevoelens opkomen terwijl je de keten van Jouw ervaringen observeert.
Instead I, YAHUVEH command the European Bride of YAHUSHUA, come forth.
In plaats daarvan gebied IK, YAHUVEH de Europese Bruid van YAHUSHUA, kom voort.
Stop the Thunder and come forth.
Hou op met dat gedonder en kom te voorschijn.
Just that a witness has come forth and identified the Commander.
Alleen dat een getuige de commandant heeft aangewezen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 275. Exact: 275. Verstreken tijd: 104 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo