Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: a dummy treatment
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dummy" in Nederlands

Suggesties

And then we go to the slapping dummy, no offense.
Toen gingen we aan de slag met de mep pop, niet beledigend bedoelt.
The dummy was wrapped in blue asbestos.
De pop was verpakt in blauwe asbest.
It's low voltage, dummy.
Het is laag voltage, domkop.
Jeanie don't want you, dummy.
Jeanie moet je niet, domkop.
Turn your flashlight off, dummy.
Zet je zaklamp uit, domoor.
'Cause it's true, dummy.
Omdat het waar is, domoor, kijk maar.
And Obama, he's no dummy.
En Obama, hij is geen domoor.
I've been practicing with my new dummy.
Ik heb geoefend met mijn nieuwe pop.
Go ahead and pick up that dummy and move it, there.
Ja. - Nou, pak die pop maar op en breng hem daarnaartoe.
The Christof is invitation-only, dummy.
De Christof is op uitnodiging, domoor.
I'm agreeing with you, dummy.
Ik ben het met je eens, domkop.
Hisher is a ventriloquist's dummy.
Hij is de pop van 'n buikspreker.
I'm laughing like a ventriloquist's dummy.
Ik lach als een buiksprekers pop.
He's got a government job, dummy.
Hij heeft een overheidsbaan, domoor.
On the Western Street with a hanging dummy, sir.
In de Western-straat. Met een hangende pop, van stro.
I just called you dummy, dummy.
Ik noemde je net een domkop, domkop.
Bidibidibidibidi. Once a dummy, always a dummy.
Eens een pop, altijd een pop.
That dummy sure passed the test.
Die figurant is zeker geslaagd voor de test.
That's your Social Security number, dummy.
Dat is ons Burgerservicenummer, stommerd.
The boat is registered under a dummy corporation out of Indonesia.
De boot is geregistreerd bij een Indonesisch nepbedrijf.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1834. Exact: 1834. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo