Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ghost" in Nederlands

Zoek ghost in: Definitie Synoniemen
geest
spook
schim
verschijning
fantoom
spookje
geestverschijning
Ghost geesten spoken
ziel
geestengedoe
ghostwriter
geestendans
Geestenshift

Suggesties

164
110
103
Give me some ghost whispering or something.
Geef me wat gefluister van een geest of zoiets.
I've never seea ghost before.
Ik heb nog nooit eerder een geest gezien.
Probably in the arms of some ghost.
Waarschijnlijk in de armen van een of ander spook.
Behold the ghost haunting Felix Cole.
Kijk uit voor de spook Hunter Felix Cole.
It happens when a ghost possesses another body.
Dat ontstaat als 'n geest 'n lichaam overneemt.
In case this ghost comes knocking.
Voor het geval dat die geest komt aankloppen.
The beautiful ghost of highberger house.
Het mooie spook van "Highburger House".
All-American Kyle Danforth and he's ghost.
De Amerikaanse Kyle Danforth en... hij is een geest.
You have been under ghost possession.
Je bent onder bezetting van een geest geweest.
A ghost is like an angel with a sword.
Maar zo'n spook is als een cherubijn met het zwaard.
But to use the ghost as a means of mean, almost insulting.
Maar dat hij het spook als opvoedingsmiddel nodig had dat was toch erg en bijna beledigend.
There'll be no more seances... with you playing the ghost.
Er zijn geen seances meer... waar jij het spook speelt.
Which is just another name for a ghost.
Met andere woorden, een geest.
Herne is a ghost, my lord.
Herne is een geest, heer.
A Bishop's there every time a party sees the ghost.
Er is altijd een Bishop als een groep de geest ziet.
The ghost won't wait for you.
De geest wacht niet op je.
Mommy, I saw a ghost.
Mammie, ik heb 'n spook gezien.
You're like living with a ghost.
Alsof ik met 'n geest samenwoon.
There is ghost inside the coffin.
Een spook, uit die koffer.
Dundee's some sort of a ghost or something.
Die Dundee is een soort geest of zo.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5706. Exact: 5706. Verstreken tijd: 95 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo