Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "operations" in Nederlands

Suggesties

374
274
192
I planned to expand operations anyway.
Ik was toch van plan de operaties uit te breiden.
Steven and I never discussed operations.
Steven en ik hebben nog nooit operaties besproken.
Hornigold provided security for the consortium's operations.
Hornigold zorgde voor de beveiliging van de activiteiten van het consortium.
The Tok'ra inform us of their operations.
De Tok'ra's houden ons op de hoogte van hun activiteiten.
Later successful operations were replaced with the illusion of successful operations.
De recentere succesvolle verrichtingen werden vervangen met de illusie van succesvolle verrichtingen.
We do not comment on active operations.
Ik zei het al, we geven geen commentaar over lopende operaties.
I believe classified military operations require oversight.
Ik vind dat geheime militaire operaties gecontroleerd moeten worden.
Crisis management, combat driving and tactical operations.
Crisis management, in de strijd rijden en tactische operaties.
These advantages promote active enough development of the international leasing operations.
Deze voordelen de tamelijk actieve ontwikkeling dragen van de international lizingovykh operaties bij.
Obtain business loans or refinancing to expand your assets and operations.
Verkrijgen van zakelijke leningen of herfinanciering van uw activa en activiteiten uit te breiden.
Enhanced Advanced Bill of Materials streamlines operations for maximum production efficiency.
De verbeterde Advanced Bill of Materials-module stroomlijnt activiteiten voor optimale efficiëntie tijdens de productie.
Heaven remains the only fortified position for military operations against dialectic materialism.
De hemel blijft de enige versterkte positie voor de militaire operaties tegen het dialectisch materialisme.
The operations funded focus mostly on basic health care.
De door ons gefinancierde activiteiten spitsen zich voornamelijk toe op de elementaire gezondheidszorg.
Such operations shall be conducted under conditions determined by Member States.
Dergelijke activiteiten worden uitgevoerd onder de voorwaarden die door de lidstaten worden vastgesteld.
Show the operations menu for the application.
Deze optie toont het operaties menu voor de applicatie.
Europol has recently been involved in several successful large-scale operations.
Europol is de laatste tijd betrokken geweest bij enkele succesvolle, grootschalige operaties.
Its operations are underwritten by the GOK.
Haar activiteiten worden financieel gesteund door de Koreaanse overheid.
These relationships grant us invisibility in our operations.
Die relaties stellen ons in staat onze operaties ongezien uit te voeren.
It's fine for ground- based operations.
Dat is prima voor op de grond plaatsvindende operaties.
Sometimes the operations that we do...
Soms maken de operaties die wij doen... iemand niet beter.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22238. Exact: 22238. Verstreken tijd: 149 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo