Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "up" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
shut up +10k
come up +10k
+10k
And then I wind up dressed up like this.
En dan eindig ik gekleed als dit.
Everything seemed on the up and up.
Ik kan het niet begrijpen, alles leek goed.
Keep us tied up cleaning up their mess.
Ons bezig houden met het opruimen van hun rotzooi.
Right up until they overload and blow up.
Tot dat ze overbelast worden en ontploffen.
Drink it up until you throw up.
Drink het op tot je overgeeft.
I picked up a little something from the control room before Virgil sealed it up.
Ik heb iets gepakt vanuit de controleruimte voordat Virgil het afsloot.
Is taking up a bed at Palm Glade Regional, polishing up his insanity act.
Bezet een bed in het Palm Glade Regional, en werkt rustig verder aan zijn rol als gestoorde.
He or she shows up, ties him up...
Hij of zij komt, bindt hem vast...
Your natural instinct will be to cough it up back up.
Je natuurlijk reactie is om het weer uit te hoesten.
I'll go up and catch up with you.
Ik pak het even, en kom zo naar je toe.
Chewing up hours, piling up costs.
Uren vullen om toch de onkosten te kunnen betalen.
Sober up and pick me up.
Word nuchter en haal me op.
He pressed on, up and up the great mountain.
Hij ging verder, hoger en hoger de grote berg op.
Ended up meaning a lot that he showed up, though.
Maar uiteindelijk betekende het veel dat hij kwam.
The figures for absenteeism are going up and up.
De cijfers voor ziekteverzuim stijgen maar.
Just put your hand up, and they'll straighten it up.
Steek gewoon je hand omhoog, en zij lossen het wel voor je op.
I woke up, washed up, walked with Shannon.
Ik werd wakker, ging me wassen, heb gewandeld met Shannon.
But when people show up, I wake up.
Maar wanneer er mensen opduiken, word ik wakker.
Everything's shot up or blown up.
Er is op alles geschoten of het is opgeblazen.
Maybe he's on the up and up.
Misschien zit hij aan de boven en bovenkant.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 562872. Exact: 562872. Verstreken tijd: 839 ms.

shut up +10k
come up +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo