Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lichaam" in Engels

Suggesties

Dunlap's lichaam is vrijgegeven voor crematie.
Mr. Dunlap's body was released for cremation this afternoon.
Het lichaam heeft ook een uitweg nodig.
But, you see, the body must also have a way out.
Geen druppel alcohol in haar lichaam.
Not a drop of alcohol in her system.
De autopsie vertoonde geen verdovingsmiddelen in zijn lichaam.
The autopsy didn't show any narcotics in his system.
De politie bevestigt dat z'n lichaam wordt opgegraven in Hackensack.
Now police confirm that Ray's corpse... will be exhumed from a Hackensack, New Jersey, cemetery sometime today.
Dit is wel het lichaam van m'n vader.
That's my dad's body you're in. I don't want anything to happen.
Ik luister naar wat haar lichaam zegt.
I listen and try to hear what the body is saying.
Mijn lichaam kan geen suiker omzetten...
My body can't metabolize the sugar, so...
En Sally's lichaam is gevonden door dieren.
And Sally's body was found scavenged by animals.
De geest beheerst toch het lichaam.
The mind controls the body, after all.
Uiteindelijk breekt het lichaam zijn eigen weefsel af.
The body eventually begins to break down its own tissue.
Het bleek Bernice Wordens onthoofde lichaam te zijn.
It turned out to be Bernice Worden's decapitated body.
Dr Smith ontleedde het lichaam voor zijn leerlingen.
Dr Smith dissected the body in front of his students.
Hier is het lichaam gevonden van rechercheur Robert Bletcher.
And this is where they found the body of Lieutenant Detective Robert Bletcher.
Het menselijk lichaam is behoorlijk stevig.
I mean, the human body is one rough, tough machine.
Alleen een vrouw zou een dood lichaam bedekken.
Only a woman would cover a body when it is already dead.
Ik zag Elizabeth's lichaam in het mortuarium.
I saw Elizabeth's body, in the morgue.
Bennetto's DNA was niet op Byron's lichaam.
Bennetto's DNA wasn't on Byron's body.
Ze brengen haar lichaam naar Richter Memorial.
They'll be taking her body to Richter Memorial.
We vonden Echolls bewusteloos naast DeVille's lichaam.
We found Echolls passed out next to DeVille's body.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 53667. Exact: 53667. Verstreken tijd: 210 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo