Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "opslag" in Engels

Suggesties

Besturing Handmatig De opslag cellen zijn vol.
Transfer helm controls to manual. Bridge, storage cells are at maximum capacity.
We moeten de opslag protocol doornemen.
We need to go through the storage protocol.
Kreeg vette opslag in koude plaats.
The received fat store in a cold place.
Verder moeten we instrumenten voor marktinterventie krijgen, zoals opslag...
Secondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing...
Daarna worden vermoedelijk optische schijven met opslag op moleculair niveau belangrijker.
Later on, optical disks with storage on a molecular level will probably become more important.
Ik hou krijgen geïnspireerd door display en opslag ideeën.
Thanks for the great post. I love getting inspired by display and storage ideas.
Door onvoorziene omstandigheden is ons clubhuis in opslag geplaatst.
Due to unforseen circumstances we had to place our club house in storage.
DS416play beschikt over drie USB 3.0-poorten voor ultrasnelle externe opslag.
DS416play comes with three USB 3.0 ports for high speed external storage exchange.
Dit is eigenlijk een uitbreiding op de mechanische opslag.
In fact, this is an extension of the mechanical storage.
Binnen Belkin voor gegevensverwerking of opslag.
Within Belkin for purposes of data processing or storage.
De redenen voor verdere opslag worden onderbouwd en geregistreerd.
The reasons for the continued storage shall be justified and recorded.
De stroom wordt gebruikt voor koude opslag.
The only power in the clinic is used for cold storage.
Ze lag achterin en haar bezittingen waren in opslag.
She was way in the back and her possessions were up in storage.
De opslag moet zeer strikt worden gecontroleerd.
Storage should be controlled in a very strict way.
Goedkopere opslag zal vrijwel zeker resulteren in lagere milieubeschermingsnormen.
Cheaper storage will almost certainly result in lower environmental protection standards.
Permanente opslag is onder alle omstandigheden verboden.
Permanent storage, in whatever conditions, is not permitted.
Toentertijd werd het gebruik als opslag.
Back then, it was used for storage.
In die opslag liggen AK's en Glocks.
There are AKs and Glocks stored in a storage room back there.
Zie je, die kristallen zijn van condensatie en verkeerde opslag.
See, crystals are from condensation and improper storage.
Ik heb het uit de opslag.
I've taken it out of storage.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8899. Exact: 8899. Verstreken tijd: 124 ms.

opslag- 121

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo