Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "relevant" in Engels

Suggesties

Dat maakt de vraag meer dan relevant.
I believe that makes the question more than relevant.
Maar ik vond niets dat relevant lijkt.
But I haven't found anything that seems relevant.
Wanneer ik het vormde is niet relevant.
Well, when I made it is irrelevant.
Maar dat is hiervoor niet relevant.
But that is irrelevant to this.
Ondanks mijn persoonlijke interesse, is het wetenschappelijk relevant.
Well, besides my own personal interest, it is scientifically relevant.
Het voelt niet meer relevant ineens.
Doesn't feel relevant, all of a sudden.
De zaak die je onderzocht was relevant.
The case you were investigating was relevant, real. Naive.
M'n getuigenis zou niet relevant zijn.
Sir, my testimony would not be relevant.
In deze markt zijn jullie niet meer relevant.
I'm sorry, but in this market, you guys are no longer relevant.
Ook voor internationale vergelijking zijn bevolkingscijfers relevant.
The population data is also relevant for international comparison.
Niettemin zal het internationale karakter van Belgische economische transportactiviteiten een relevant onderzoeksdomein opleveren.
Nevertheless, the international character of Belgian economic transport activities will provide a relevant domain of research.
Deze verandering in laboratoriumparameters wordt niet klinisch relevant geacht.
This change in laboratory parameters is not considered to be clinically relevant.
Deze veranderingen worden echter niet klinisch relevant geacht.
These changes are not considered to be clinically relevant, however.
Hierbij zijn de volgende overwegingen relevant.
To that end, the following considerations are relevant.
Vier mogelijke toepassingen van deze TSI zijn relevant.
Four possible cases of application of this TSI are relevant.
Een zeer interessant en relevant document.
This was a very interesting and relevant document.
Waar relevant worden alle software-opties ingesteld op hun default-stand.
Where relevant, all software options shall be set to their default condition.
Er was niets wat ik relevant vond.
Well, there wasn't anything I thought would be relevant.
Bezwaar, edelachtbare, niet relevant.
Objection, Your Honor. It's not relevant.
Dat was helemaal niet relevant, mijnheer Nigel-Murray.
That wasn't relevant at all, Mr. Nigel-Murray.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5334. Exact: 5334. Verstreken tijd: 169 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo