Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "attribute" in Nederlands

attribuut
eigenschap
kenmerk
toeschrijven
wijten
toekennen
schrijven
attribute
toerekenen
kennen
This attribute addresses mainly the buildings hosting human activities.
Dit attribuut behandelt voornamelijk de gebouwen waarin menselijke activiteiten worden gehuisvest.
The imaginary attribute "numberOfPencils" would reside in Cup.
Het denkbeeldige attribuut "aantalPotloden" zou thuis horen in Bekertje.
An attribute neither you nor your man gannicus seem to share.
Een eigenschap die noch jij noch jouw man, Gannicus, blijken te delen.
And everything revolves around their unique attribute, feathers.
Alles draait om hun unieke eigenschap: veren.
Jealousy is this fine institution's main attribute.
Jaloezie is het voornaamste kenmerk hier.
It is an important attribute of your workplace.
Het is een belangrijk kenmerk van uw werkplek.
Diplomacy's not my best attribute.
Diplomatiek is niet mijn sterkste eigenschap.
But betrayal, it's such a fascinating human attribute.
Maar verraad, is een fascinerende menselijke eigenschap.
That attribute is that most of them came from a fatherless home.
Die eigenschap is, dat de meeste uit een vaderloos gezin kwamen.
This one attribute with one possible value is a much better idea.
Dit ene attribuut met één mogelijk waarde is een betere gedachte.
This combination often, because white is an indispensable attribute of many of the arrangements.
Deze combinatie vaak, want wit is een onmisbaar attribuut van een groot aantal van de regelingen.
The breed's greatest attribute is the quality and quantity of curly wool each sheep produces.
Het ras grootste kenmerk is de kwaliteit en kwantiteit van krullende wol elk schaap produceert.
The IS2000 attribute management system is used for managing attributes in a lcoker.
Het IS2000 attribuut beheersysteem is geschikt voor het beheer van meerdere attributen in een kluisje.
The Konjac Sponge with red clay has become an indispensable attribute in my daily facial care.
De Konjac Spons met rode klei is een onmisbaar attribuut geworden in mijn dagelijkse gezichtsverzorging.
The Premier design attribute combines sobriety and classicalism with a modern cleverness that is perfectly expressed in the watches.
De Premier ontwerp kenmerk combineert soberheid en classicalism met een moderne slimheid die perfect wordt uitgedrukt in de horloges.
The attribute for implementation of the one-to-many association Cup-WritingUtensil is possible in Cup.
Het attribuut voor de implementatie van de one-to-many associatie Bekertje-Schrijfgerij kan in Bekertje.
The URL, specified in the cfg attribute should point to a configuration XML file.
De URL, gespecificeerd in het cfg attribuut moet dan wijzen naar het configuratie XML bestand.
RAISE an exception because required attribute value was not found (see previous example).
VERHOGEN een uitzondering, omdat vereist attribuut waarde niet is gevonden (zie vorige voorbeeld).
Sort search results by author, date, price or any other attribute.
Sorteer zoekresultaten op auteur, datum, prijs of een ander kenmerk.
Special forms of an attribute are the relic and the fetish.
Bijzondere vormen van het attribuut zijn relikwie en de fetisj.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1252. Exact: 1252. Verstreken tijd: 92 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo