Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "executed" in Nederlands

Suggesties

A killing meticulously planned, ruthlessly executed.
Een moord die helemaal gepland was, en meedogenloos uitgevoerd.
Parking management is executed by PPG Mönchengladbach.
Het beheer van de parking wordt uitgevoerd door PPG Mönchengladbach.
I executed men who refused to follow orders.
Ik heb mannen geëxecuteerd die weigerden orders op te volgen.
His assassin Jiang Wu-Yang Was executed 2 months later.
Zijn moordenaar, Jiang Wu-Yang, werd twee maanden later geëxecuteerd.
Murderers and people who were wrongfully executed.
Moordenaars en mensen, die per ongeluk terechtgesteld waren.
Maybe I would not be executed immediately.
Dat het mogelijk was dat ik niet meteen zou worden terechtgesteld.
This dash for liberty was carefully planned and skillfully executed.
Deze sprong naar de vrijheid was zorgvuldig voorbereid en werd bekwaam uitgevoerd.
The compact menu is executed to perfection.
De compacte kaart wordt tot in de perfectie uitgevoerd.
The required commands must be executed as user root.
De benodigde commando's dienen als de gebruiker root uitgevoerd te worden.
The statement is executed at least once.
Het statement wordt in ieder geval 1 keer uitgevoerd.
This upgrade is scheduled to be executed mid-January.
Deze upgrade staat gepland om midden januari uitgevoerd te worden.
Adjust the order each task is executed.
Pas de volgorde aan waarin elke taak wordt uitgevoerd.
Further short flights could be executed.
Er konden daardoor nog meer vluchten worden uitgevoerd.
A process is currently being executed.
Er wordt op dit moment een proces uitgevoerd.
Our report said the entire presidential family was executed.
In ons verslag stond dat de hele presidentiële familie geëxecuteerd is.
Her father was executed for helping the rebels.
Haar vader is geëxecuteerd omdat hij de opstandelingen heeft geholpen.
Captain and crew were executed on the boat.
De kapitein en de bemanning werden geëxecuteerd op de boot.
When something goes wrong, actions are executed.
Als er iets fout gaat, worden de acties uitgevoerd.
He was about to be executed.
Hij stond op het punt geëxecuteerd te worden.
You'll be court-martialed and then executed.
U komt voor de krijgsraad en wordt daarna geëxecuteerd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4906. Exact: 4906. Verstreken tijd: 115 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo