Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "observation" in Nederlands

Suggesties

351
344
294
89
70
Reflecting on the importance of observation criteria.
Nadenken over het belang van de criteria voor observatie.
Discontinuation Management of patients discontinuing Raptiva includes close observation.
Staken van de behandeling Begeleiding van patiënten die stoppen met Raptiva houdt ook nauwkeurige observatie in.
Let's recheck the visual observation from outside.
Laten we opnieuw kijken naar de visuele waarneming van buitenaf.
But be precise in your observation.
Maar wees precies in je waarneming.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Een tweede opmerking heeft te maken met onze ontgoocheling over de institutionele hervorming.
My second observation relates to finances.
De tweede opmerking heeft betrekking op de financiën.
This observation is well supported by two factors.
Deze opmerking wordt nog fors versterkt door twee andere elementen.
Second observation, you are beautiful.
En m'n tweede observatie is dat jij prachtig bent.
I think she requires more observation.
Ik denk dat ze meer observatie nodig heeft.
She's invaluable, for research, observation.
Ze is van onschatbare waarde, voor onderzoek, observatie.
It was not a compliment, but an observation.
Het was geen compliment, maar een observatie.
Everything else I know from observation.
Alle andere dingen weet ik door observatie.
Buffalo and the hand washing thing could have been derived through observation.
Buffalo en dat handen wassen kon je ontdekken door observatie.
We are bringing them back to Rio for continuing observation.
We nemen ze mee naar Rio voor nadere observatie.
A blonde drug smuggler who was exposed by an abbot with unusual powers of observation and deduction.
Een blonde drugssmokkelaar die ontmaskerd is door een abt met bijzondere gaven voor observatie en afleiding.
No, he's in for observation.
Nee, hij is in observatie.
I was just... making an observation.
Ik maakte alleen... een opmerking.
I'd like to keep you overnight for observation.
Ik wil graag dat u een nachtje ter observatie blijft.
Winona: I just made a simple observation.
Ik maakte alleen een simpele opmerking.
What a keen observation, friend.
Wat een goede observatie, vriend.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3979. Exact: 3979. Verstreken tijd: 230 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo