Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: with relation to
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "relation" in Nederlands

relatie
verhouding
basis
licht
samenhang
geval
houding
familielid
band
betrekkingen familie van
functie
richting
context
afhankelijk

Suggesties

A great relation with your mother.
Wauw, een goede relatie met je moeder.
An individual spacetime relation has not emerged yet.
Van een persoonlijke ruimtetijd relatie is nog steeds geen sprake.
Always keep a good relation to the press.
Je moet 'n goeie verhouding met de pers hebben.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.
Ze staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
His work reflects this new and mysterious relation.
Zijn werk is de weerslag van die nieuwe en mysterieuze relatie.
The relation to sugammadex is uncertain.
De relatie tot gebruik van sugammadex is onzeker.
This amendment defines the relation between both terms.
Met dit amendement wordt de relatie tussen de beide termen gedefinieerd.
He could not already support a relation at long distance.
Ik wilde gewoon geen lange afstand relatie, weet je.
Putting our past differences aside, what I'm proposing is a symbiotic relation.
Onze verschillen in het verleden daar ik wil voorstellen, is een symbolische relatie.
Well, just think of their relation to each other.
Nou, denk aan de relatie met elkaar.
No relation, this is them.
Geen relatie, zo is het.
And your relation with him at that time was...
En uw relatie met hem op dat moment was...
All the stars are constantly moving in relation to one another.
Alle sterren bewegen constant in relatie tot elkaar.
But the relation is It condemned al failure.
Maar de relatie is gedoemd te mislukken.
From now on, we got no relation.
Van nu af aan, hebben we geen relatie.
While I attempt repair of damaged relation.
Terwijl ik probeer de gehavende relatie te repareren.
In fact, I'm no relation at all.
Ik ben zelfs helemaal geen relatie.
Those two know that we have a romantic relation.
Die twee kerels weten dat we een romantische relatie hebben.
You allow personal relation to cloud judgment.
Je laat je persoonlijke relatie je oordeel beïnvloeden.
Describe your relation with Mr. Defazzio.
Beschrijf uw relatie met Mr. Defazzio.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20209. Exact: 20209. Verstreken tijd: 120 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo