Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "setting" in Nederlands

Suggesties

5617
1551
233
170
This setting is suitable for everyday use.
De instelling is goed geschikt voor het alledaagse gebruik.
This setting is suitable for single-carriageway roads.
Deze instelling is geschikt voor rijden op provinciale wegen.
Saint-Cyprien golf club has a great setting.
De golfbaan van Saint-Cyprien is gelegen in een grandioze omgeving.
Enjoying a tranquil setting, surrounded by mountains of exceptional beauty.
Genieten in een rustige omgeving en omgeven zijn door bergen van een uitzonderlijke schoonheid.
This command allows setting the NTP timeserver for computername.
Dit commando maakt de vaststelling van het NTP timeserver voor de computernaam.
Within this constraint the Commission has considerable freedom in setting fines.
Binnen deze grenzen beschikt de Commissie bij de vaststelling van geldboetes over veel armslag.
Ensure you enable setting for Player FM.
Zorg ervoor dat u de instelling voor Player FM inschakelt.
Discover this peaceful setting where a warm welcome awaits.
Ontdek een vredige omgeving waar een hartelijke sfeer op u wacht.
Event 5007 - setting changes events.
Gebeurtenis 5007 - wijzigingen van de instelling van evenementen.
AVG setting for cFosSpeed to work properly.
AVG instelling om cFosSpeed naar behoren te laten functioneren.
Added on/off setting for OpenGL canvas texture interpolation.
Toegevoegd een instelling voor aan/uit schakelen van OpenGL canvas texture interpolatie.
In the summer you can enjoy an unforgettable natural setting.
In de zomer kan je hier genieten van een onvergetelijke natuurlijke omgeving.
That's quick setting plastic cement.
Dat is de snelle instelling van plastic cement.
Please try again with the'ignore speed 'setting.
Probeer het opnieuw met de instelling 'Snelheid negeren'.
Due consideration of social and economic concerns in setting targets.
Passende inachtneming van maatschappelijke en economische overwegingen bij de vaststelling van de streefdoelen.
If I can just reverse them without changing the setting.
Als ik maar kan terugkeren zonder de instelling te wijzigen.
I remember setting my watch to head out.
Ik herinner me mijn horloge in te stellen... om te vertrekken.
This can best be achieved by setting concrete objectives.
Dit kan het best gebeuren door concrete doelstellingen op te leggen.
JavaEE: remembering your setting for our website.
JavaEE: om uw instellingen voor onze website te onthouden.
Most Internet by satellite providers use a similar setting.
Andere Internet via de Satelliet aanbieders werken met een soortgelijke configuratie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13401. Exact: 13401. Verstreken tijd: 152 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo