Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "than" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
+10k
+10k
4653
4507
than just 3600
3558
Treasure worth more than a million gold sovereigns.
Die schat is meer waard dan een miljoen gouden Sovereigns.
More than Tshombe in Katanga and Munungo.
Er is meer dan Tsjombe en Munungo in Katanga.
His surveillance was better than ours.
Zijn surveillance was beter als die van ons.
Virus converted faster than Cassidy thought.
Het virus muteerde sneller als dat Cassidy dacht.
When creatures stronger than himself devoured him.
Toen wezens die sterker waren dan hijzelf hem opaten.
We were three meshuggeners with more balls than brains.
We waren drie 'meshuggeners' met meer ballen dan hersenen.
They would rather die than surrender.
Ze sterven liever dan dat ze zich overgeven.
His record's cleaner than mine.
Zijn strafblad is korter dan dat van mij.
This is more painful than sitting through those parent-teacher-cheetah meetings.
(Zucht) dit is pijnlijker dan zitten Door die ouder-leraar-cheetah vergaderingen.
He's more experienced than you.
En hij is een betere poppenspeler dan jij.
She's even thinner than before.
Ze is nog magerder dan de vorige keer.
I need someone smarter than anyone in entertainment.
Ik heb iemand nodig die slimmer is dan wie dan ook in entertainment.
You were always smarter than everyone.
Je was altijd al slimmer dan de rest.
That is way better than harvesting organs.
Dat is veel beter dan het verzamelen van organen.
And julio understands that better than anyone.
En Julio begrijpt dat beter dan wie dan ook.
Better men than I have tried.
Betere mannen dan ik hebben dat al geprobeerd.
The recuperation'staking longer than the doctors anticipated.
Het herstel duurt langer dan de dokters hadden voorzien.
An heir is better than any victory.
Een erfgenaam is beter, dan welke overwinning ook.
Sometimes fantasy is better than reality, Carter.
Soms is de fantasie beter dan de realiteit, Carter.
Some are more advanced than others.
De een is meer ontwikkeld dan de ander.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 242194. Exact: 242194. Verstreken tijd: 397 ms.

than just 3600

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo