Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "trap" in Nederlands

Zoek trap in: Definitie Vervoegen Synoniemen

Suggesties

108
104
100
He sets a trap with remote-control cameras.
Hij zet een val met op afstand bedienbare camera's.
Little trap, playing shooting gallery.
Een kleine val, spelen in een schiettent.
No, Alice... a meeting is not always a trap.
Nee, Alice... een ontmoeting is niet altijd een valstrik.
Not even a trap set for my cha'Dlch by a coward.
Ondanks de valstrik van een lafaard voor mijn gratig.
Even though the 'n trap.
Ook al is het 'n val.
This has got to be a trap.
Dit is een val, dat kan niet anders.
That was when I fell into the trap.
Toen liep ik in de val.
Very easy trap to fall into.
Een val waar je makkelijk in trapt.
To catch a tiger one must bait the trap.
De tijger vang je door hem in de val te lokken met een prooi.
That stop sign is nothing but a poorly concealed trap.
Dat stopteken is niet meer dan een slecht verborgen val.
He wants to lead us into a trap.
Hij wil ons in de val leiden.
A trap that Octavian will fall into like a little mouse.
Een val waar Octavianus in zal trappen als een kleine muis.
Very well, then the American is about to enter the trap.
Uitstekend, dan loopt de Amerikaan in onze val.
But it was a trap laid for me by Jinbei and the magistrate.
Maar het was een val, die voor mij gegraven was door Jinbei en de magistraat.
Maybe it's a trap rotindiaan of that.
Misschien is 't een val van die rotindiaan.
We may be walking into a trap.
Misschien lopen we in een val.
I need room for the trap.
We moeten wat ruimte maken voor de val.
Now remember, the first step in avoiding a trap... is knowing of its existence.
Denk er aan, de eerste stap in het vermijden van een val... is weten dat ze bestaat.
You could be caught in a trap.
Wie weet zit u in de val.
They set a trap, and I got caught.
Het was 'n val, ik liep er in.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4651. Exact: 4651. Verstreken tijd: 90 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo