Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "typically" in Nederlands

Suggesties

Our personal self-esteem typically isn't affected while grieving.
Onze persoonlijke gevoel van eigenwaarde wordt niet meestal beïnvloed terwijl de rouwende.
Most of the Garcinia ads available online typically feature women poses.
De meeste van de Garcinia advertenties online beschikbaar meestal voorzien van vrouwen vormt.
Tracking information typically includes the estimated delivery date is generally quite accurate.
Het bijhouden van informatie omvat doorgaans de geschatte leverdatum is over het algemeen vrij nauwkeurig.
Things that are typically considered fringe science or parapsychology.
Dingen die doorgaans beschouwd worden als verfijnde wetenschap of parapsychologie.
Reconstitution is typically complete within 15 minutes.
Het aanmaken neemt gewoonlijk maximaal 15 minuten in beslag.
PTHL typically develops 3-6 months post- transplantation.
PTHL ontwikkelt zich gewoonlijk 3-6 maanden na de transplantatie.
But you must typically choose when buying phone.
Maar je moet meestal kiezen bij het kopen van telefoon.
Children with auditory processing difficulty typically have normal hearing and intelligence.
Kinderen met een auditieve verwerking moeite hebben meestal een normaal gehoor en intelligentie.
Consumer products typically have 20-25 % nitrogen.
Meststoffen voor de consument bevatten meestal een stikstofgehalte van 20-25 %.
The remaining floor is typically littered.
Het resterende vloeroppervlak wordt gewoonlijk voorzien van strooisel.
Home invasions typically involve the elderly and single females.
Meestal worden ouderen of alleenstaande vrouwen in hun eigen huis overvallen.
Withdrawal limits... typically $500 a day.
Opname mogelijkheid, meestal 500 dollar per dag.
And typically, when money goes missing from the county treasury...
En meestal; wanneer het geld verdwenen is uit de gemeentekas...
But typically a doppelganger is a living, breathing double of oneself.
Maar meestal is een dubbelganger een levende kopie van jezelf.
These roles are limited and typically granted to sixth graders.
Deze rollen zijn voorbehouden en meestal verleend aan zesde klassers.
In the past the donor has typically... expired.
In het verleden gaf de donor doorgaans... de geest.
Which typically indicates a dominant/submissive relationship.
Wat meestal een dominante/ onderdanige relatie aangeeft.
They typically like to leave a bit of a calling card behind.
Die laten meestal een visitekaartje achter.
Doctors typically have some say in who covers for them.
Dokters hebben meestal iets te zeggen in de persoon die hem vervangt.
I know I typically dominate the conversation, but since you called me...
Meestal praat ik het meest... maar aangezien jij mij belde...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3998. Exact: 3998. Verstreken tijd: 107 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo