Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ouvert" in Nederlands

Suggesties

438
405
Ça n'est ouvert que depuis 3 mois.
Deze zaak is al drie maanden open, en ik kan niet eens een reservering krijgen.
Content que vous soyez encore ouvert.
Ik ben blij dat je nog open bent.
L'OLAF a ouvert une enquête externe.
OLAF heeft een extern onderzoek ingesteld.
Je suis toujours ouvert aux partenariats.
Ik sta altijd open voor partnerschappen, Frank.
Un système ouvert aurait des conséquences catastrophiques.
De consequenties van een open systeem zullen verwoestend zijn.
Mme Paley a ouvert la porte...
Mw. Paley maakte de poort open en...
Nous soutenons tout particulièrement un marché compétitif et ouvert.
Wij pleiten vooral voor een open markt, die gebaseerd is op de concurrentie.
Parcequ'il cours dehors, le portail était ouvert...
Want hij was buiten aan het rondlopen, het hek stond open...
Espace grand ouvert... possibilité de nombreuses personnes.
Een grote open ruimte... met de mogelijkheid van grote groepen mensen.
Il annonce que le funiculaire sera bientôt ouvert.
Hij kondigde aan dat de kabelbaan binnenkort zou open gaan.
Vous voudriez avoir un débat ouvert...
Nu verwachte u een soort van open debat te hebben...
Vous avez pas ouvert le coffre.
Je maakte de kofferbak niet open, zoals ik vroeg.
Ce dossier pourrait rester ouvert quelques années.
Die zaak kan best een aantal jaren open blijven.
Savoir si le restaurant est ouvert.
Ik wil weten of het restaurant open is.
Hurlez quand le tombeau sera ouvert.
Geef maar een gil als de tombe open is.
Le cercueil ouvert, je verrai ton coeur.
Of in de borst, dan kan ik, in een open doodskist je hart zien.
Seul un marché ouvert et concurrentiel permettra l'épanouissement de l'audiovisuel européen.
De audiovisuele sector In Europa zal slechts tot ontplooiing kunnen komen op een open markt met vrije concurrentie.
D Références: Communication de la Commission sur la politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel - COM(90) 556, Bull.
D Referenties: Mededeling van de Commissie "industriebe leid in een door concurrentie gekenmerkte open context" - COM(90)556, Bull. EG 11-1990, punt 1.3.109 en Supplement 3/91 - Bull.
Mémorandum sur l'apprentissage ouvert et à distance dans la Communauté européenne.
Memorandum betreffende open af stands onderwijs in de Europese Gemeenschap.
C'est une opération à cœur ouvert.
Het is een open hart operatie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22305. Exact: 22305. Verstreken tijd: 129 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo