Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "direct" in Engels

Suggesties

direct na 761
nu direct 624
388
186
Deze tunnel moet direct op het bijgebouw aansluiten.
This entrance... should connect us directly to the annex.
Wat haar direct verbindt met beide slachtoffers.
Which directly connects her to both of our victims.
Maar je moet jezelf direct schoonmaken.
But you want to clean yourself up immediately.
We moeten deze trooper direct beëindigen.
Master Jedi, we must terminate this trooper immediately.
Mijn mannen gaan er direct achteraan.
I'll have my guys get right on it.
En jullie komen allebei direct terug.
Okay. And you're both coming right back.
Ik wil directeur Fury direct spreken, alsjeblieft.
I need to speak to Director Fury immediately, please.
We hebben deze stations direct gekoppeld aan de EPS-hoofdverbinding.
We've tied these stations directly into the primary EPS junction.
Ik kan de informatie direct uit je onderbewuste trekken.
I'll be able to extract the information directly from your subconscious.
We moeten haar direct kunnen wegkrijgen.
We need to be ready to move her immediately.
Ze werd direct vanuit het ziekenhuis geadopteerd.
She was adopted right out of the hospital by a great family.
Hij blaast direct op m'n hoofd.
But it's blowing directly on my head.
Dus ik moet nu direct opereren.
So I need to do a surgery right now.
Ik laat de cheques direct uitdelen.
And I shall see to it that the checks are distributed immediately.
Ik moet direct de FBI waarschuwen.
I have to alert the F.B.I. immediately.
Ik laat de Koningin direct het pand verlaten.
I'm going to have the Queen removed from the premises immediately.
Ik kan de registratiepapieren nu direct invullen.
I can't fill out the registration right now.
Hij rapporteert direct aan de F.B.I...
He reports directly to the Feds. I have to go now.
Deze agenten zijn per direct ontslagen.
These agents have been relieved of their duties, effective immediately.
Corleone investeert direct in International lmmobiliare... een gerenommeerd Europees bedrijf.
Corleone capital invested directly into international immobiliare, an old and respected European company.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 36632. Exact: 36632. Verstreken tijd: 151 ms.

direct na 761
nu direct 624

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo