Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "erna" in Engels

Suggesties

267
De meeste patiënten ervaren een soort euforie erna.
Most patients experience a sense of euphoria after the treatment.
Ze verlichten de reis naar wat erna komt...
They ease the journey into what comes after... I'm hearing whispers from an infinite...
De weken erna had Marshall veel sollicitatiegesprekken.
Over the next few weeks, Marshall went on a lot of interviews.
In de acht jaar erna heb ik geleerd om te vechten en te overleven.
It was there that I spent the next eight years learning how to maim... butcher and fight for my survival.
Ze zegt wat we willen erna.
She'll say anything we want her to say afterwards.
Alleen gingen we erna hamburgers eten.
Y you know, except we went out for burgers afterwards.
En dit verscheen enkele seconden erna.
And this popped up a few seconds after.
Ik moet ervoor en erna bloedmonsters nemen.
I'll take a blood sample before and after a match.
Mr James vertrok kort erna naar Sydney.
And Mr. James set off for Sydney, straight after.
Goodfellow erna de cel moet uitspuiten.
Goodfellow has to hose down the cell afterwards.
Ik ben erna altijd erg opgewekt.
No, I always found myself cheery and peppy afterwards.
Maar de verzorging erna maakt veel goed.
Well... But the getting taken care of after the punch - it was nice.
Ze is vlak erna assistente gemaakt.
She was made a clerk not long after.
De stilte voor je 't rumoer erna.
The silence before you strike... and the noise afterwards.
Ik had alles ervoor en niets meer erna.
I had everything before and nothing after.
Je had de kamer erna moeten zien.
You should've seen the room afterwards.
Iets wat het gaan van ervoor naar erna zou vertragen...
Anything to delay having to go from before to after.
Oké, dan lees ik het erna.
Well, all right. I'll read it after.
Ik dacht dat we hem erna zouden ontmoeten.
I thought we were meeting him after.
Het rare is, dat het gelijk erna rustig werd.
Weird thing is, right after that, he just went quiet.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1797. Exact: 1797. Verstreken tijd: 72 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo