Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: voor de weergave
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "weergave" in Engels

Suggesties

Gelijktijdige weergave van tot 3 meetwaarden op sampleniveau.
Simultaneous display of up to 3 measured values on sample level.
Zendergestuurd weerstation met blauw Led weergave en draadloze buitensensor.
Radio controlled weather station with blue LED display and wireless remote sensor.
Dat is een zeer simplistische weergave.
That's a very simplistic view of it.
Kuliba TrayPicker maakt het mogelijk om de weergave aan te passen en automatisch de instellingen opslaan.
Kuliba TrayPicker allows to customize its view and save the settings automatically.
In een letterlijke weergave van honkbal als een brug tussen onze naties.
In a literal representation of baseball as a bridge between our nations.
Elk meisje aanbad haar, maar ze was gewoon een fysieke weergave van mijn pijn.
I mean, every little girl worshiped her, but she was just a physical representation of my pain.
Hoogwaardig Duits precisieapparaat met digitale weergave.
High quality German precision instrument with digital display.
Specificaties voor kaartinhoud en weergave in ECDIS.
Specifications for chart content and display aspects of ECDIS.
We zien het aftelcircuit, maar er is geen weergave.
We can see the timing circuit, but there's no display.
Nu, dit walgelijke weergave van de achtste klas cooty-spuiten heeft geen plaats in mijn ploeg.
Now, this disgusting display of eighth grade cooty-spraying has no place in my squad.
Een eerlijke, historische weergave van een echte relatie.
An honest historical representation of a real relationship.
Kleur Filters de weergave van informatie in verschillende kleuren voor een betere visualisatie.
Color Filters display information in different colors for better visualization.
Kleurijke metalen wandklok met analoge weergave van 40 cm doorsnee.
Colourful metal 40 cm diameter wall clock with analogue display.
Een overzicht van de hemellichamen in ons zonnestelsel met hun gegevens en met drie-dimensionale weergave.
Overview of the celestial bodies of our Solar System with three-dimensional display.
Patch Stitch knop vele ambachten samengevoegd tot één artistieke weergave hier.
Patch Stitch Button combined many crafts into one artistic display here.
Alleen de externe weergave is niet extra...
Only the outside view is not extra.
Schakelen tussen de twee weergave types, die uw zoektocht makkelijker
Switch between the two view types, which makes your search easier
Deze kaart zou een zeer vertekend weergave van de gegevens.
This map would be a very distorted representation of the data.
Deze nieuwe parameters maken de best mogelijke eerste weergave mogelijk voor elk onderzoek.
These new parameters enable the best possible first up display for every exam.
Zij gedragen zich als een grafische weergave krachtlijnen van elektrisch veld.
They behave as a graphic display lines of force of electric field.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3369. Exact: 3369. Verstreken tijd: 157 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo