Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "able" in Nederlands

Suggesties

+10k
be able to +10k
3800
2792
2718
2536
1860
Since you've been able to relax.
Aangezien u in staat om te ontspannen zijn geweest.
Glad you're able to participate.
Blij dat je bent in staat om deel te nemen.
But you're never quite able to pull the trigger yourself.
Maar het is je nog nooit gelukt om zelf de trekker over te halen.
I haven't been able to for years.
Mij is het jaren niet gelukt.
Now I'm completely able to vocalize.
Nu ben ik volledig in staat om ze uit te spreken.
I am able to assimilate hate.
Ik ben in staat om haat te assimileren.
Withered, sickly, barely able to stand.
Afgetakeld, ziekelijk... en nauwelijks in staat om rechtop te staan.
Al-Hariri is not able to leave his residence.
Al-Hariri is niet in staat om zijn verblijfplaats te verlaten.
Covered in water and therefore able to sustain life.
Bedekt met water en daardoor in staat zijn om in leven te blijven.
And since she's developed I.E.D, she's no longer able able to control her bursts of rage and the violence that follows.
En doordat ze I.E.D ontwikkelde, is ze niet langer in staat haar woedeaanvallen en het geweld dat volgt te controleren.
We haven't been able to reach them yet.
We zijn niet in staat om ze nog te bereiken geweest.
I'd like to offer what help or support I'm able.
Graag bied ik u, voor zover ik in staat ben, mijn hulp of ondersteuning aan.
Ready and willing and able to learn.
Klaar en bereid en in staat om te leren.
It's quite able to, you know.
Het is er best toe in staat, weet je.
And you wouldn't have been able to save your nephew.
En je zou niet in staat zijn geweest om je neef te redden.
He awakens able to draw mathematically accurate fractals by hand.
Hij ontwaakt, in staat om wiskundig accurate fractals met de hand te tekenen.
Okay, they are not able to leave the area.
Ze zijn niet in staat het terrein te verlaten.
The Republicans would've been able to filibuster.
De Republikeinen zouden tot obstructies in staat zijn geweest.
Buckland was then able to compare the new and old skulls and they matched.
Buckland was dan in staat om de nieuwe en oude schedels te vergelijken, en ze kwamen overeen.
I've not been able to win either of them back.
En ik ben niet in staat om een van hen terug te winnen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20939. Exact: 20939. Verstreken tijd: 260 ms.

be able to +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo