Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "agree" in Nederlands

Suggesties

+10k
7289
4913
2878
1984
Yes, rational thought would agree.
Ja, maar... rationele gedachte zouden ja zeggen.
The owners and your mother agree.
De eigenaren en je moeder zijn het eens.
My father and all the experts agree...
Mijn vader en al de experts zijn het er over eens.
Most doctors agree it's untreatable.
De meeste dokters vinden dat het onbehandelbaar is.
It's always easier to agree.
Het is altijd makkelijker om akkoord te gaan.
Most scholars agree that Tiahuanaco was mysteriously abandoned around 1100 AD.
De meeste deskundigen zijn het erover eens dat Tiahuanaco op mysterieuze wijze werd verlaten rond 1100 na Christus.
We agree about the plan of assistance.
We hebben afgesproken dat we u gaan helpen een audiëntie te krijgen bij de paus.
I completely agree and so does Peter Florrick.
Ik ben het er volledig mee eens... en dat geldt ook voor Peter Florrick.
And the u.S. Attorney agree.
Als Stan, Mary en de procureur-generaal tenminste akkoord gaan.
Maybe we should agree check any Communist ties.
Misschien moeten we u eens natrekken op eventuele communistische banden.
Prince Nuada begged his father to agree.
Prins Nuada smeekte Zijn vader om akkoord te gaan.
Pretty sure the judge will agree.
Ik weet redelijk zeker dat de rechter daarmee akkoord zal zijn.
But you must agree the moment was significant.
Maar je moet toegeven, dat het moment belangrijk was.
I also agree that crochet is a terrific conversation-starter.
Ik ben het ook eens dat haak een geweldig gesprek-starter is.
In these two points nearly all distributions agree.
Over deze twee punten zijn bijna alle distributies het eens.
We agree that organised crime must be combated.
Wij zijn het ermee eens dat de georganiseerde criminaliteit bestreden moet worden.
The other institutions do not agree.
De overige instellingen stemmen hier niet mee in.
Mr Swoboda, we quite agree.
Mijnheer Swoboda, wij zijn het geheel met u eens.
You threatened to dismiss anyone who wouldn't agree.
U dreigde iedereen te ontslaan, die er niet mee eens zou zijn.
It certainly made them agree unanimously.
Het heeft ervoor gezorgd dat ze zeker unaniem mee eens waren.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11701. Exact: 11701. Verstreken tijd: 275 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo