Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "stemmen" in Engels

Suggesties

745
371
Jullie moeten er direct over stemmen.
You'll need to vote on them right away.
Jullie moeten stemmen, de uitslag is bindend.
ATHENA: So you need to vote and the outcome will bind all of you.
Daarom moest ik tegen Danny stemmen.
That's why I had to vote against Danny.
Ik mocht niet stemmen over Scrunchie.
Stop. I didn't get to vote on Scrunchie.
Hij wou stemmen op Ralph Nator.
It was trying to vote for Ralph Nader.
Zonder Bill kunnen we niet stemmen.
You cave! - If Bill's absent, we can't vote.
Zonder investeerders mag de gemeenteraad weer stemmen.
He loses his investors, the vote goes back to city council.
En ik ga alle invalshoeken overwegen alvorens te stemmen.
And I'm going to entertain all points of view before I vote.
Ze kan eindelijk op haar favoriete Florrick stemmen.
She's finally getting to vote for her favorite Florrick.
Ik zal tegen de Commissie-Prodi stemmen.
I shall not vote for the Prodi Commission.
Populaire mensen blijken niet te stemmen.
Turns out that popular people don't vote.
Daarom moesten we gaan stemmen dinsdag.
That's why we had to vote on Tuesday.
Wij kunnen bijgevolg niet voor het verslag-Schwaiger stemmen.
This is why we cannot vote for the Schwaiger report.
Niet-Britten mogen niet in het referendum stemmen.
Non-Brits are not allowed to vote in the referendum.
De stemgerechtigde mag op één burgemeesterskandidaat stemmen.
Each voter may vote for one candidate for mayor.
Ik verzoek mijn collega's tegen te stemmen.
I call on my colleagues to vote against it.
Daarom zullen wij vóór het voorstel stemmen.
We shall therefore be happy to vote in favour of the proposal.
Wij stemmen voor de amendementen maar tegen de wetgevingsresolutie.
We will vote for the amendments but against the legislative resolution.
Ik verzoek u dan ook straks tegen dit amendement te stemmen.
That is why I would earnestly request that when the time comes you do not vote in favour of Amendment No 17.
Morgen zullen we over 11 amendementen stemmen.
Tomorrow, there will be 11 amendments on the table for us to vote on.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 24679. Exact: 24679. Verstreken tijd: 142 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo