Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "determination" in Nederlands

Suggesties

Hence, speed is significant to determination the problem.
Vandaar, snelheid is belangrijk voor de bepaling van het probleem.
Make a determination on the filtrate.
Voer de bepaling uit op het gefiltreerde product.
Your determination to persevere with my granddaughter, despite her behaviour.
Uw vastberadenheid om door te zetten voor mijn kleindochter, ondanks haar gedrag.
Just dogged determination to see justice for all humanity.
Alleen maar verbeten vastberadenheid om voor de hele mensheid gerechtigheid te zien.
That's a determination others will make in hindsight.
Dat is een vaststelling wat anderen achteraf zullen maken.
Well, determination in a case such as this is extremely difficult.
Nou, vaststelling in een geval als dit is uiterst moeilijk.
It strengthens my determination to see this regulation enforced.
Het sterkt me in mijn vastberadenheid om naleving van deze verordening af te dwingen.
It conveyed strength, determination and focus.
Die naam straalt kracht, vastberadenheid en doelgerichtheid uit.
We admire their courage, determination and aspirations for democracy.
Wij bewonderen hun moed, hun vastberadenheid en hun streven naar democratie.
Solving these matters requires determination, foresight and patience.
Om deze zaken op te lossen hebben wij behoefte aan vastberadenheid, voorzorg en geduld.
Very good, Sergeant. I like your determination.
Zeer goed, sergeant, ik hou van je vastberadenheid.
It was an extraordinary feat of determination by Wilson and his companions.
Het was een buitengewone prestatie van vastberadenheid door Wilson en zijn metgezellen.
That charm, determination and sweet smile... that's all software.
Die charme, vastberadenheid en lieve glimlach... dat is allemaal software.
I'm very impressed with your determination, Lana.
Ik ben onder de indruk van je vastberadenheid.
Watch her determination, her posture.
Kijk naar haar vastberadenheid, haar postuur.
And yet they have only managed to strengthen our determination.
En ja, alleen geslaagd om onze vastberadenheid te versterken.
Therefore, our determination to solve them together must be even greater.
Daarom moet onze vastberadenheid om ze samen op te lossen, groter zijn.
We will check this infection with diligence and determination.
We zullen deze infectie controleren met toewijding en vastberadenheid.
What his mind lacked in agility he made up for with determination.
Wat zijn geest ontbrak in behendigheid Hij maakte goed met vastberadenheid.
Because of your determination to take England before Elizabeth destroys you.
Vanwege jouw vastberadenheid om Engeland in te nemen... voordat Elizabeth je vernietigt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7256. Exact: 7256. Verstreken tijd: 120 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo