Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "establishment" in Nederlands

Suggesties

448
167
- support establishment and development of forest-owner associations.
- de oprichting en ontwikkeling van verenigingen van boseigenaren ondersteunen.
The supply of pipeline transport services requires establishment.
Voor het verlenen van diensten inzake vervoer via pijpleidingen is vestiging vereist.
Thirdly, freedom of establishment to be ensured.
Ten derde zijn er de amendementen die slaan op de vrijheid van vestiging.
They're interested in seeing your establishment.
Zij zijn geïnteresseerd in het zien van uw instelling.
The establishment of help-lines/hotlines should be taken into consideration.
Ook de instelling van hulplijnen of meldpunten moet in overweging worden genomen.
It gives real meaning to freedom of establishment.
Het is een compromis dat werkelijk inhoud geeft aan de vrijheid van vestiging.
Freedom of establishment in the agreement encompasses firms and individuals.
De vrijheid van vestiging zoals die in de overeenkomst is opgenomen betreft zowel ondernemingen als personen.
The provisions on establishment apply to energy services.
De bepalingen inzake vestiging zijn wel op energiediensten van toepassing.
This is the man who calls my establishment morally corrupt.
Dit is de man die roept dat mijn instelling moreel corrupt is.
Shelter house is not a commercial establishment.
Het opvanghuis is geen commerciële instelling.
It was just a run-of-the-mill establishment.
Het was een heel gewone vestiging.
This is a respectable establishment, Hands.
Dit is een respectabele instelling, Hands.
I can't believe this is actually a medical establishment.
Ik kan niet geloven dat dit een medische instelling is.
It will never be recognized or condoned by this establishment.
Het zal nooit erkent worden door deze instelling.
The proprietress of this charming establishment.
De gastvrouw van deze charmante vestiging.
Where for all thus the establishment of the prefey and trading sale.
Waar voor alle, aldus de instelling. van de prefey en omruil verkoop.
Apparently, she has certain skills acquired in an establishment in Shanghai.
Blijkbaar heeft ze zekere talenten opgedaan... in een vestiging in Shanghai.
The recruiter told us we were protecting America's medical establishment.
De rekruut zei dat we een Amerikaans medische vestiging beschermden.
directing the establishment of a department or sub-division of the establishment;
leiding geven aan een vestiging of een afdeling of onderafdeling van de vestiging;
Registration of a ship can constitute establishment where the ship constitutes an instrument for pursuing economic activity which involves a fixed establishment.
De inschrijving van een schip kan een vestiging inhouden wanneer het schip een middel vormt om een economische activiteit uit te oefenen die een vaste vestiging met zich brengt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 16031. Exact: 16031. Verstreken tijd: 176 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo