Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "identification" in Nederlands

Suggesties

715
299
237
134
118
Transporting witness to 5th street house For possible identification.
Ik vervoer de getuige naar 5th Street House voor mogelijke identificatie.
Killer left her identification for us.
De moordenaar heeft haar identificatie achtergelaten voor ons.
Extend animal identification and registration to other species.
Uitbreiden van het identificatie- en registratiesysteem voor dieren tot andere diersoorten.
The timing mechanism makes the identification positive beyond question.
Dit tijd mechanisme geeft 'n positieve identificatie, zonder enige twijfel.
We hoped that you could help with identification.
We hadden gehoopt dat jij kon helpen met de identificatie.
This database facilitates early identification of common source outbreaks worldwide.
Deze databank maakt wereldwijd een vroege identificatie van uitbraken afkomstig van een gemeenschappelijke haard mogelijk.
Serological identification of culture isolated from stool.
Serologische identificatie van de stam die uit de ontlasting is opgekweekt.
Not as decoration, but as identification.
Het bandje dient niet als versiering, maar ter identificatie.
Markings on the housing enable clear identification and traceability.
Markeringen op de behuizing maken een duidelijke identificatie en traceerbaarheid mogelijk.
Dutchband offers different options for personal identification by wristband.
Dutchband biedt verschillende mogelijkheden voor persoonlijke identificatie met behulp van een polsbandje.
Empathy and radical identification with victims are almost antipodes of dehumanization.
Inleving, verregaande identificatie met slachtoffers, is bijna het tegendeel van dehumanisering.
B-2 misses vertical surfaces for the marks of identification.
Heeft aan B-2 gebrek verticale oppervlakte voor de merken van identificatie.
Fifth F-22 will have identification and navigation, communication systems.
Vijfde F-22 zal over systemen van de communicatie, scheepvaart en identificatie beschikken.
Until 1999 responsibility for identification and registration lay with DG Agriculture.
De bevoegdheden met betrekking tot identificatie en registratie werden tot 1999 uitgeoefend door het directoraat-generaal Landbouw.
Focus viewfinder to allow identification of tubercles.
Stel de zoeker scherp om identificatie van papillen mogelijk te maken.
This documentation must bear identification details of the animal concerned.
Op deze bewijsstukken moet de identificatie van het betrokken dier vermeld staan.
Make sure he installs thermal identification coding.
Zorg ervoor, dat hij thermische identificatie codering installeert.
Cooperation on interoperability and security of electronic identification schemes requires simplified procedures.
Voor samenwerking op het gebied van de interoperabiliteit en de veiligheid van stelsels voor elektronische identificatie zijn vereenvoudigde procedures noodzakelijk.
That would make DNA and dental identification virtually impossible.
Dat zou identificatie via DNA of de tanden vrijwel onmogelijk maken.
Vehicle(s) identification: make/model/VIN...
Identificatie van het voertuig (de voertuigen): merk/model/VIN...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9791. Exact: 9791. Verstreken tijd: 99 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo