Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "incentive" in Nederlands

Bekijk ook: incentive effect
Zoek incentive in: Definitie Synoniemen

Suggesties

Sound like a pretty good incentive to behave.
Klinkt als een behoorlijk goede stimulans om je te gedragen.
This would also create an incentive for public-private partnerships.
Dit zou tegelijkertijd een stimulans zijn voor de totstandbrenging van publiek-private partnerschappen.
This will create a permanent financial incentive to reduce emissions.
Dit zal leiden tot een voortdurende financiële prikkel om de uitstoot te reduceren.
This gives manufacturers the incentive and sufficient time to develop the relevant technologies.
Dit biedt de fabrikanten een prikkel en voldoende tijd om de nodige technologie te ontwikkelen.
All creatures need an incentive to perform tasks.
Alle schepsels hebben een aansporing nodig om taken uit te voeren.
Well, that's a big incentive.
Nou, dat een grote aansporing.
This relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Deze afzwakking beperkt de stimulans om nieuwe en koolstofarme technologieën te ontwikkelen.
This is an incentive for Member States to encourage the use of biodegradable plastics.
Dit is een stimulans voor de lidstaten om het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen aan te moedigen.
Of course solving the problem is incentive enough for me.
Het probleem oplossen is voor mij stimulans genoeg.
A legislative incentive towards this specific material recycling target could boost the industry's initiative.
Een wettelijke prikkel in de vorm van een recycling-doelstelling voor dit specifieke materiaal kan leiden tot initiatieven van het bedrijfsleven.
Yet this would provide a much stronger incentive for industry to rapidly complete the process of developing alternative methods.
Toch zou dit een veel sterkere stimulans voor het bedrijfsleven zijn om het proces van de ontwikkeling van alternatieve methoden snel tot een goed einde te brengen.
This will also provide an incentive to early and full compliance with limit values.
Daarmee ontstaat ook een prikkel voor tijdige en volledige naleving van de limietwaarden.
The set-aside regime therefore constitutes an incentive for the cultivation of non-food crops.
De braakleggingsregeling vormt aldus een prikkel voor de teelt van niet-voedingsgewassen.
This threshold can be set at 10 % without removing the economic incentive for industrial businesses.
Dit minimumniveau kan worden vastgesteld op 10%, zonder dat de economische stimulans voor de industriële bedrijven daardoor wordt aangetast.
The indicator will provide an incentive for ongoing improvements.
De indicator zal een stimulans voor voortdurende verbetering zijn.
The revised Communication should be seen as an incentive to this.
De herziene mededeling moet worden beschouwd als een stimulans in die richting.
Any incentive or award should be linked to measurable and verifiable performance and achievements.
Elke stimulans of prijs die wordt toegekend moet worden gekoppeld aan meetbare en controleerbare prestaties en resultaten.
This incentive aspect is even more important for producers and distributors.
Deze stimulans is nog belangrijker voor producers en tussenpersonen in de distributie.
This was an effective incentive for the fleet renewal.
Dat was een effectieve prikkel voor vlootvernieuwing.
That's the incentive that makes capitalism work.
Dat is de stimulans aan de basis van het kapitalisme.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3144. Exact: 3144. Verstreken tijd: 82 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo