Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "statement" in Nederlands

Suggesties

1092
583
410
377
373
Defense counsel claimed the statement was coerced.
De advocaat van de verdediging beweerde dat de verklaring opgedrongen werd.
Tracy has asked us to read this prepared statement.
Tracy heeft ons gevraagd om deze voorbereide verklaring voor te lezen.
Read the prosecution's last statement.
Lees alsjeblief de laatste uitspraak voor van het openbaar ministerie.
I suggest you withdraw your previous statement.
Ik stel voor dat je je eerdere uitspraak heroverweegt.
Pervenche Berès spoke on this statement.
Over deze mededeling wordt het woord gevoerd door Pervenche Berès.
This statement by the Commission was long overdue.
Deze mededeling van de Commissie liet al te lang op zich wachten.
Prime Minister Sassen released a statement...
Premier Sassen liet in een schriftelijke verklaring weten zwaar aan...
I already gave my statement to IAB.
Ik gaf mijn verklaring al aan het bureau van interne zaken.
A written statement of this caliber is hearsay.
Een geschreven verklaring van dit caliber wordt beschouwd als geruchten.
When we confronted them withSylvie's statement.
Toen we hen confronteerden met de verklaring van Sylvie.
I'm aware of your statement.
Ik ben op de hoogte van uw verklaring, Mr. Simms.
Get a full statement about his relationship with Colette Vaughan.
Neem 'n volledige verklaring op over zijn relatie met Colette Vaughan.
I got Kaplan's brokerage statement.
Ik heb een verklaring van de zaakwaarnemer van Kaplan.
So on that account I welcome Commissioner Bolkenstein's statement.
Dus in die zin ben ik erg blij met de verklaring van de heer Bolkestein.
You've lodged official protest of my statement.
Oké. Je hebt officieel protest tegen mijn verklaring ingediend.
But this is a very specific statement.
Het gaat hier echter om een buitengewoon specifieke verklaring.
I regret the lost opportunity that your statement indicates.
Ik betreur de gemiste kans waarvan in uw verklaring sprake is.
Commission statement: Problems with salmon.
Verklaring van de Commissie: Problemen op het gebied van zalm.
The judge kicked his statement in five minutes.
De getuige was een gek, de rechter veegde z'n verklaring in vijf minuten van tafel.
An official statement from authorities now released.
Dit staat in een officiële verklaring van de autoriteiten dat werd vrijgegeven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 20597. Exact: 20597. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo