Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: throw up
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "throw" in Nederlands

Suggesties

Quick we need something to throw.
Snel we hebben iets nodig om te gooien.
From now on throw snowballs or bully girls.
Vanaf nu ga je met sneeuwballen gooien of meisjes pesten.
Neither fighter ready to throw a punch.
Geen van de vechters maakt aanstalten om een slag te geven.
We could just throw another party here.
We zouden hier gewoon een ander feestje kunnen geven.
I would throw myself in front of you.
Ik zou me voor jou werpen.
Tell Christopher that he cannot throw that soap overboard.
Zeg tegen Kristófer dat hij de zeep niet overboord mag gooien.
Periodically throw away jokes and get into absurd situations.
Periodiek grappen weg te gooien en te krijgen in absurde situaties.
The power to throw fireballs 20 yards.
De kracht om vuurballen over 18 meter te gooien.
We should throw teddy a party.
We moeten 'n feestje geven voor Teddy.
I thought Warbonnet would throw Jeff off.
Ik dacht dat Warbonnet Jeff er uit zou gooien.
I'll throw in resisting arrest.
Ik zal het op verzet tegen arrestatie gooien.
The European Union cannot throw international law overboard.
De Europese Unie kan het volkenrecht niet over boord gooien.
The windows are shuttered lest she throw herself out.
De ramen zijn afgesloten, zodat zij niet zichzelf uit het raam kan gooien.
I really hate to throw out any more hostages.
Ik vind het echt niet leuk om nog meer gijzelaars naar buiten te moeten gooien.
We like to throw it from below the hip.
Wij willen het lager dan de heup gooien.
Cordelia sure knows how to throw a do.
Cordelia weet echt hoe ze een feest moet geven.
We throw it from the kneecap.
We gooien het van de knieschijf.
Maybe they'll throw a butter churn at you.
Misschien gooien ze een karnton naar je.
So my boyfriend thought it would be funny to throw me in the pool.
Mijn vriend die dacht, dat het grappig was om me in het zwembad te gooien.
Maybe if I throw a rope over that beam.
Misschien als ik een touw over die balk te gooien.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 21624. Exact: 21624. Verstreken tijd: 170 ms.

throw out 546

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo