Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: politiek correct
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "correct" in Engels

Suggesties

Gebruikersactiviteiten verschijnt correct op uw webaccount.
User activities appears correctly on your web account.
Zeer belangrijk correct vykroit film voor het karkas strijkend.
Very important correctly to find a film for a skeleton covering.
De software of USB-stuurprogramma's zijn niet correct geïnstalleerd.
The software or the USB drivers have not been properly installed.
Controleer of de batterij correct is geplaatst.
Check to ensure the battery is in place and properly seated.
Deelnemers lezen vraag-puzzel en proberen otgadat correct antwoorden.
Participants read a question-riddle and try to guess a right answer.
Het glorieuze Tiger Inn... altijd correct.
The glorious Tiger Inn... always in the right.
Klanten moeten het bestelformulier volledig en correct invullen.
Clients must fill out the order form fully and correctly.
Het mededingingsrecht moet correct worden toegepast.
The law must be correctly applied in matters of competition.
Niet correct bevestigd; Kan kortsluiting veroorzaken.
Not properly attached; likely to cause a short-circuit fault.
Controleer of uw internetverbinding actief is en correct werkt.
Please ensure that your Internet connection is active and working correctly.
Ik wil graag een correct antwoord.
Now, it is important that you answer this question correctly.
Voortaan dient iedereen correct gekleed te gaan.
From now on, everyone will be properly dressed at all times.
Je hebt de tastzin correct verwerkt.
You have correctly processed the sense of touch.
Die hij trouwens correct beantwoord heeft.
Which he answered correctly, by the way.
De beste beschikbare technieken worden in deze sector allesbehalve correct toegepast.
The best available techniques are anything but correctly applied in this specific sector.
Volgens mij is alles correct verlopen.
I think that everything has been done correctly.
Het lijkt me dat we onze gastheer nog niet correct bedankte.
It seems to me we haven't thanked our host properly.
Ik wil het 2e Bataljon correct gevestigd op Chelmsford.
I want the 2nd Battalion properly established at Chelmsford.
Als je het niet correct kunt zeggen, zeg dan niets.
Kathryn, if you're not going to say it correctly, don't say it at all.
Vergeet m'n naam niet correct te spellen in de bijschriften.
Don't forget to spell my name right in the photo credits.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7950. Exact: 7950. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo