Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "proper" in Nederlands

Suggesties

1037
288
232
We need a proper and extensive public debate.
Wij hebben behoefte aan een goed en uitgebreid publiek debat.
Sir Augustus wrote a book about proper conduct.
Sir Augustus schreef een boek over juist gedrag in de Spaanse campagne.
Parliament is unable to exercise proper democratic control over Europol.
· Het Europees Parlement heeft niet echt de mogelijkheid om democratische controle op Europol uit te oefenen.
I'll prove myself a proper explorer.
Ik zal bewijzen dat ik een goede ontdekkingsreiziger ben.
You look a proper gentleman for once.
Je ziet er voor de verandering uit als een fatsoenlijke heer.
I didn't follow proper police procedure.
Ik heb inderdaad niet de juiste procedures doorlopen, daar ben ik schuldig aan.
She wanted what was considered proper.
Zij wilde dat, wat als keurig werd beschouwd.
That's not the proper response.
Nee, dat is niet de juiste respons.
Release of prisoner without proper authority.
Artikel 96, vrijlating van gevangene zonder de juiste bevoegdheid.
If not braced by proper support.
Indien het niet vergezeld wordt Door gepaste steun.
If not braced by proper support.
Als dat niet geschoord door de juiste ondersteuning.
Tried to have a proper relationship.
Ik probeerde een normale relatie op te bouwen.
You need something proper to wear.
Je moet iets netjes hebben om te dragen.
To enter the portal without proper back-up.
Je mag de poort niet binnengaan zonder goede assistentie.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
Slechts een coöperatief regionaal beheerssysteem zal voor een adequaat behoud van de visstand zorgen.
All one needs is the proper leverage.
Het juiste ruilmiddel is alles wat men nodig heeft.
These results cannot be obtained without proper supplementation.
Deze resultaten kunnen niet worden bereikt zonder de juiste aanvulling.
Quality advice and reliable assistance inlegal proceedings demand a proper compensation.
Goede adviezen en degelijke bijstand in gerechtelijke procedures, vragen een correcte vergoeding.
Mere study and knowing give no stability or proper learning.
Enkel maar studeren en weten geeft geen stabiliteit en vormt nog niet de juiste leermethode.
Next step was installing proper temperature monitoring software.
De volgende stap was het installeren van de juiste temperatuur bewakingssoftware.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 17887. Exact: 17887. Verstreken tijd: 163 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo