Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gooit" in Engels

throw toss you're throwing threw drop roll kick
thrown
you're kicking
dump
tossing
pitches
slams
hurls
Hammerhand gooit je door de duivel's strot.
Hammerhand will throw you down the devil's throat.
Ze nemen al de verbanddoos in geval je het naar mij gooit.
They're getting out the burns kit in case you throw it at me.
Straks gooit hij een granaat terug.
He's liable to toss back a grenade.
Aan deze kant neem je je munten en je gooit en gooit en gooit.
So, on this side, you get out your coins, and you toss and toss and toss.
'Meisjes zoals Quinny, je gooit ze een paar kruimels toe.
Girls like Quinny, you throw them a couple crumbs.
Dan ziet hij dat 'Henry' een lichaam voor de trein gooit.
That's when he sees "Henry" throw a body in front of the train.
'Onderuit' moet je roepen voordat je iets gooit.
"Heads up" is supposed to come before you throw something.
Je gooit hem naar 'n drenkeling.
You throw it to someone in the water.
Niemand gooit kauwgom op de grond.
Nobody throw gum on the ground, okay?
Je gooit het eruit, je gooit het eruit, en je houdt het vast.
You're going to throw it out, you throw it out, and you hold it.
DiMaggio gooit morgen de eerste bal.
I heard DiMaggio's throwing out the first ball tomorrow.
Wacht tot hij gooit, achterlijke.
Wait till he pitches the ball, retard.
Niemand gooit jou voor de leeuwen.
No one's turning you into lion chow just yet.
Mark Jackson gooit ongezien naar Kirk Thomas...
It's Mark Jackson with a no-look pass to Kurt Thomas.
Jij gooit alles van waarde weg.
You're throwing everything in your life away.
Robinson gooit zichzelf in volledige lengte in de rechterbovenhoek.
Robinson throws himself in full length in the upper right corner.
Schijnbaar gooit ze vaker stenen naar auto's.
Apparently, she's making a habit of throwing rocks at cars.
Een predikant gooit zich zomaar voor een koets.
Second, a reverend throws himself under a carriage for no reason.
Je gooit paleiswachters in de fontein.
You threw a palace guard into the fountain.
Montgomery gooit alles in de strijd.
Montgomery's throwing everything he can at 'em.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3764. Exact: 3764. Verstreken tijd: 119 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo