Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "misdaad" in Engels

crime
felony
criminal
offense
foul play
criminality
offence
iniquity
misdeed
homicide
crime-scene
wrongdoing

Suggesties

Ze wilden de misdaad plaats niet verstoren.
They said they didn't want to disturb a potential crime scene.
Zelfverdediging tijdens je werk is geen misdaad.
Self-defense in the line of duty is no crime.
Dat is wel een ietsepietsie misdaad.
Well, it's just a teensy-weensy felony.
Ik heb geen misdaad of overtreding begaan.
I have not committed a felony nor a misdemeanor.
Als het om misdaad gaat moet u boven zijn.
Well, if this is a criminal matter, Mr. Gold, you can take it upstairs.
Overspel is wellicht laakbaar, maar zeker geen misdaad.
Adultery may be reprehensible, but it certainly is not criminal.
Social media gaan deze misdaad oplossen.
Social media is going to solve this crime.
Dat is vast geen misdaad meer.
Well, I'm not even sure that's a crime anymore.
Ze werd toegewezen aan het team binnenstedelijke misdaad.
She was assigned to the task force on inner-city crime.
Controleer of de beveiligingscamera's de misdaad vastlegden.
And check to see if the security cameras caught the crime on tape.
Wapenbezit is een ernstige misdaad in mijn land.
Possession of a weapon in my country is a very serious crime.
We kunnen dan andere misdaad bestrijden.
Well, we can fight some other crime.
Jij bent een bodyguard die's avonds de misdaad bestrijdt.
You're a bodyguard who fights crime at night with his billionaire boss.
Je bewijsmateriaal toe-eigenen is een misdaad.
Appropriating evidence relative to an investigation is a crime.
Hij is goed met getuigen van een misdaad.
Why? Cause he's real good at getting witnesses to remember events of a crime.
Corruptie, machtsmisbruik, excessieve misdaad.
Corruption, abuse of power, excessive crime.
Eigenlijk stijgt de misdaad na een executie.
Well, the crime rate actually goes up after an execution.
Dankzij Maximus verdween de misdaad vrijwel meteen.
Thanks to Maximus, crime in the kingdom disappeared almost overnight.
Ik onderzoek dit niet als misdaad.
I'm not investigating this as a crime.
Michael helpt ons de misdaad te bestrijden.
Giggs, Michael is our ally in the war against crime.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10552. Exact: 10552. Verstreken tijd: 271 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo