Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toe" in Engels

Zoek toe in: Definitie Synoniemen

Suggesties

+10k
9373
6611
5304
3400
2365
geef toe 2248
Ik ging naar het gebied toe.
I was for an area at the beginning of the dock berths.
Hij kroop naar een kernbom toe.
I believe he was crawling towards an atomic bomb at the time.
Ik werp je de handschoen toe.
If I had a rubber glove, I'd slap you with it.
Je bent toe aan wat geavanceerder onderricht.
It's time for a bit of advanced training.
Het dient nergens toe, maar goed.
Doesn't help any great cause, but I guess it's all right.
Ga jij nou maar naar hem toe.
Why don't you go upstairs and see him and I'll wait here.
Het wereldwijde waterverbruik neemt snel toe.
Water consumption is increasing rapidly throughout the world.
Lang brengt graag lichamelijk letsel toe.
Lang likes to hurt a man to the body.
Sorry, dat ik je daar naar toe meenam.
I'm sorry I took you in there. I think I'd better go home now, please.
Dit amendement voegt de mogelijkheid van inbeslagname toe.
This amendment adds the possibility to confiscate the relevant profits.
Ik ben er wel aan toe.
I'm all right... I do, and I need it.
We moeten ergens anders naar toe.
Maybe we should go somewhere else, dear.
Maar je zenuwbanen zijn toe aan regeneratie.
But there's degradation in your neural'll need to regenerate.
U brengt ons naar hem toe.
You, take us to him, OK? Let's go.
We kijken toe door de spiegelwand.
We'll be watching through that mirror here.
We zijn toe aan de samba.
Well, I think we're ready to move on to the samba.
Stephen Hughes lichten de ontwerpresolutie toe.
Stephen Hughes presented the motion for a resolution.
Bovendien laat de staat geen familieleden toe.
Besides, the state doesn't allow family members to be present.
Ik persoonlijk juich deze beslissing toe.
Personally, I can only applaud that resolve.
Oké, ik kom naar je toe.
Roy, come on, what the hell? I feel like a chick.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 95616. Exact: 95616. Verstreken tijd: 360 ms.

geef toe 2248

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo