Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "accept" in Nederlands

Suggesties

Remember, hospitals may not accept any gifts.
Denk er aan, ziekenhuizen mogen geen geen cadeaus accepteren.
It feels like she won't accept...
Het is alsof ze niet wil accepteren dat Emilie dood is.
Your parents will never accept you again.
Je ouders waarderen hun zullen je nooit meer aanvaarden.
Everyone must accept their own responsibilities.
Wat dit vraagstuk betreft, moeten we allen onze verantwoordelijkheden aanvaarden.
We couldn't accept his death.
Na z'n dood wilden we meteen wraak nemen.
The Commission must accept its responsibility.
De Commissie moet haar verantwoordelijkheid op zich nemen.
Whether she'll accept is another matter.
Of ze het zal accepteren is een andere zaak.
We study soils, accept Interventorías.
We bestuderen de bodem, te aanvaarden Interventorías.
We accept payments thru PayPal system.
We aanvaarden de betalingen via het PayPal.online systeem.
We cannot accept this intermediate category.
Wij kunnen een categorie "drie sterretjes" dus niet accepteren.
The Commission cannot accept AoG's argument.
De Commissie kan dit argument van AoG niet aanvaarden.
That is something I absolutely cannot accept.
Dat is iets wat ik absoluut niet kan accepteren.
Public opinion would no longer accept it.
De publieke opinie zou dat ook niet meer accepteren.
We must demand that companies accept their social responsibility.
Wij moeten eisen dat de ondernemingen hun sociale verantwoordelijkheid op zich nemen.
We cannot accept these proposals and we therefore tabled various amendments.
Wij kunnen deze voorstellen niet aanvaarden en hebben daarom een aantal amendementen ingediend.
I could always accept promotion to Information Retrieval.
Ik zou altijd nog de promotie naar Informatie Herstel kunnen accepteren.
Whatever happens... we shall accept it.
Wat er ook gebeurt... we zullen het aanvaarden.
I recommend you accept voluntary deportation.
Ik raad u aan om vrijwillige uitzetting te accepteren.
They accept new men make plan...
Ze nemen nieuwe mensen aan, maken plannen...
Perhaps we should accept the invitation to Trenwith.
Misschien moeten we de uitnodiging om naar Trenwith te komen accepteren.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19711. Exact: 19711. Verstreken tijd: 148 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo